VERBS

Torna a l'inici:

Hi ha verbs que els diem traduïts literalment del castellà i que, han anat substituint els verbs catalans sense adonar-nos-en.

INCORRECTE .................................................................CORRECTE

A
abarcar ...........................................................................abastar / abraçar / comprendre / contenir / agafar
abrotxar...........................................................................cordar / botonar / lligar
abofetejar.........................................................................bufetejar
acelerar ............................................................................accelerar
acertar ..............................................................................encertar
acentuar.............................................................................accentuar
aceptar ...............................................................................acceptar
aclarar ................................................................................aclarir
acobardar............................................................................acovardir
acotar ..................................................................................fitar / tancar
adelantar .............................................................................avançar
adivinar ...............................................................................endevinar
admitir..................................................................................admetre
aduenyar-se ..........................................................................fer-se l'amo / fer-se seu / apropiar-se
tenir agalles ..........................................................................veure's amb cor
agobiar ..................................................................................aclaparar / afeixugar/ atabalar/ angoixar
estic agobiat de feina ...............................................tinc una feina de cal Déu agotar.....................................................................................esgotar
agrandar ...............................................................................engrandir
agravar ..................................................................................agreujar
agrietar-se .............................................................................esquerdar-se
aguardar ................................................................................esperar
aislar .......................................................................................aïllar
alabar ......................................................................................lloar
alardejar ................................................................................gallejar / gloriar-se / vanagloriar-se
alborotar ................................................................................esvalotar
alinyar ....................................................................................amanir
amoblar .................................................................................moblar
amontonar ............................................................................amuntegar / apilonar
anar-se'n a pique ..................................................................enfonsar-se / anar-se'n al fons
anclar......................................................................................ancorar
apetxugar................................................................................apanyar-se/ espavilar-se/ compondre-se-les/ tocar/ empassar-se/ carregar/ carregar-se-les/ aguantar/ tocar el rebre/ fer la feina
aplaçar ...................................................................................ajornar
aplastar...................................................................................aixafar/ xafar/ aplanar/ anorrear 
apoiar ...................................................................................descansar / recolzar / sostenir / fer suport
apretar....................................................................................collar/ empènyer/ prémer/ pitjar/ serrar/ tibat/ estrènyer/ clavar (fúmer, fotre o fer) una empenta
apurar ....................................................................................esgotar / exhaurir
arrastrar .................................................................................arrossegar
arrastrar-se ...........................................................................arrossegar-se
arrepentir-se .........................................................................penedir-se
arriesgar ................................................................................arriscar
arropar ...................................................................................abrigar / acotxar
assomar-se..............................................................................abocar-se / treure el cap / sortir
assustar ...................................................................................espantar / esfereir
atascar-se.................................................................................encallar-se / embussar-se
aterrissar .................................................................................aterrar
atestiguar .................................................................................testificar / testimoniar
atinar ........................................................................................encertar / caure-hi
no hi atino ...............................................................................no hi caic
atragantar-se.............................................................................ennuegar-se / escanyar-se
atrassar ....................................................................................endarrerir
atravessar .................................................................................travessar / creuar
ausentar-se...............................................................................absentar-se
aumentar..................................................................................augmentar
averiguar...................................................................................esbrinar/ escatir 

B
barajar........................................................................................barrejar les cartes/ remenar les cartes/ escartejar
barnissar.....................................................................................envernissar
borrar ........................................................................................esborrar
burlar..........................................................................................esquivar/ eludir

C
calentar .......................................................................................escalfar
calificar .......................................................................................qualificar
camelar .......................................................................................festejar / galantejar / fer l'aleta / rondar / fer la garagara / afalagar
cargar .........................................................................................carregar
caréixer .......................................................................................mancar / estar mancat / no tenir
catar .............................................................................................tastar / degustar
cifrar .............................................................................................xifrar
combatir .......................................................................................combatre
comulgar .......................................................................................combregar
conciliar el son .............................................................................agafar el son
concluir .........................................................................................concloure
condenar ........................................................................................condemnar
confundir .......................................................................................confondre
cotillejar .........................................................................................xafardejar

D
debatir ...........................................................................................debatre
derramar ........................................................................................vessar / escampar
derretir ............................................................................................fondre / desfer / dissoldre / diluir
derribar ...........................................................................................derrocar / enderrocar / derruir / demolir
derrumbar ........................................................................................esfondrar / enfonsar/ ensorrar
desahuciar ........................................................................................desemparar / desnonar / desesperançar
desayunar ..........................................................................................esmorzar
descargar............................................................................................descarregar
descontar............................................................................................descomptar
desempenyar......................................................................................exercir
desgarrar............................................................................................esquinçar / estripar / esqueixar
deslumbrar..........................................................................................enlluernar
desmoronar-se ................................................................................decaure / ensorrar-se / esllavissar-se
desparramar .......................................................................................escampar / dispersar / vessar
despedir .............................................................................................acomiadar
despedir-se ........................................................................................acomiadar-se
despegar.............................................................................................enlairar-se / desenganxar / desprendre's / desfer-se
despejar..............................................................................................fer lloc / dispersar / esbargir / esboirar / esvairse / aclarir-se / asserenar-se
desperdiciar .......................................................................................malbaratar / malgastar / desaprofitar / malmetre
desperdigar ........................................................................................escampar
despotricar..........................................................................................malparlar / xerrar per xerrar / xerrar sense miraments / parlar per parlar / parlotejar
despreciar...........................................................................................menysprear
descuartisar ......................................................................................esquarterar

E
embaucar..............................................................................ensarronar / entabanar
emputxar .............................................................................empènyer
empenyar-se en ....................................................................entestar-se en / entercar-se en / entossudir-se en / aferrar-se a / ficar la banya a
empotrar ................................................................................encastar
un armari empotrat..............................................................un armari encastat
encandilar ..............................................................................enlluernar / fascinar / encegar
engatussar ..............................................................................entabanar / ensarronar / aixecar la camisa / fer passar garsa per perdiu
engrassar ................................................................................greixar / untar
enmendar.................................................................................esmenar
ensajar.....................................................................................assajar
enterar-se ...............................................................................assabentar-se
donar-se per enterat.............................................................estar-ne assabentat
donar molt que pensar .........................................................fer pensar molt
entregar .................................................................................lliurar / trametre
entregar-se .............................................................................lliurar-se / donar-se / deixar-se dur
entrometre's ...........................................................................ficar el nas / ficar-se en no el demanen
enturbiar ................................................................................enterbolir
envenenar ................................................................................enverinar
enviar a fregir espàrregs ........................................................engegar a dida
enxufar ....................................................................................endollar /connectar
escabullir-se ............................................................................escapolir-se
esmerar-se ..............................................................................polir / posar cura /mirar-s'hi
ésser precís que .....................................................................caldre
estallar ....................................................................................esclatar
estar al quite ..........................................................................estar a l'aguait
estorbar ..................................................................................destorbar
evaluar ...................................................................................avaluar
excluir ....................................................................................excloure
extranyar ................................................................................estranyar

F
fastidiar ...................................................................................fastiguejar / fer la llesca / fer la guitza / empipar / emprenyar / fer la murga
fondamentar ...........................................................................fonamentar
frapar .......................................................................................impressionar / colpir
frotar ........................................................................................fregar
frunzir les celles, el front , el nas.............................................arrufar les celles / arrugar el front / arrufar el nas
fugar-se ..................................................fugir / escapar-se / guillar / fer-se fonedís
fusellar ......................................................................................afusellar

G
garantitzar ................................................................................garantir
guipar........................................................................................clissar/ mirar/ veure/llucar
gosar..........................................................................................gaudir ('gosar' és correcte en el sentit d'atrevir-se)

H
halagar .....................................................................................afalagar
haver-hi que ............................................................................caldre
hi ha que tenir en compte que ....................................cal tenir en compte que
hi ha que fer això ...................................................................cal fer això

I
incautar ..................................................................................apropiar / fer-se seu / quedar-se amb / retenir / fer-se càrrec
incluir ......................................................................................incloure
inmiscuir-se ...............................................immiscir-se / ficar-se on no el demanen
insertar ....................................................................................inserir
inquibir ....................................................................................encabir / enquibir
intermediar ..........................................................mitjançar / fer de mitjancer
interrompir ..............................................................................interrompre
interrompit ..............................................................................interromput
invadir ......................................................................................envair

J
jalar ...........................................................................................endrapar / calar
juntar .......................................................................................ajuntar
jusgar .......................................................................................jutjar

L
labrar .......................................................................................llaurar
latiguejar / donar latigassos .................................................fuetejar
limpiar / llimpiar ...................................................................netejar / fer net
lindar / llindar .....................................ésser contigu / ésser adjacent / confinar / ésser tocant a / ésser limítrof / ésser veí de
lograr .............................................................................................aconseguir
lladrar .............................................................................................bordar

llamar la atenció ....................................................................cridar l'atenció
lliberar ....................................................................................alliberar

M
mandar ....................................................................................manar
manar (en sentit d'eixir o sorgir) ..........................................brollar / rajar
massacrar ...............................................................................matar / exterminar
matxacar ................................................................................picar / insistir / piconar / mallar
maüllar ( un gat) ....................................................................miolar
mediar .....................................................................................mitjançar
medir .................................................................mesurar / amidar / prendre la mida
mendigar .................................................................................mendicar
menguar ..................................................................................minvar
menospreciar ..........................................................................menysprear
mermar ....................................................................................minvar
mimar ......................................................................................consentir / afalagar / amanyagar / acaronar / amoixar
moldejar ...................................................................................emmotllar

N
nadar ........................................................................................nedar
nombrar ...................................................................................anomenar
nutrir .........................................................................................nodrir

O
obrir el llum ..............................................................................encendre el llum
ofrendar .....................................................................................ofrenar
olvidar .......................................................................................oblidar
olfatejar .....................................................................................flairar / ensumar
omitir .......................................................................................ometre / passar per alt / deixar de banda / deixar córrer / fer cas omís
ordenyar ...................................................................................munyir / eixonar
osar ...........................................................................................gosar
otorgar ......................................................................................atorgar

P
pagar el pato .............................................................................pagar la festa / pagar els plats trencats / carregar-se-la / tocar el rebre
palmar-la ( deixar de viure) ...................................................morir
palmar ( rebre responsabilitat d'un fet) ...............................carregar-se-la
passar pel tubo .......................................................................passar per l'adreçador
passar-ho / passar-s'ho bomba ............................................passar-ho / passar-s'ho d'allò més be
passar-se de llest ....................................................................fer massa el viu / ser més llest que una daina
passar-se de rosca ...................................................................fer-ne un gra massa / anar un xic massa lluny / passar de mida
patejar ......................................................................................picar de peus / recórrer
pegar .........................................................................................enganxar / picar
peleiar ..............................................................................combatre / lluitar / bregar
posar en marxa .......................................................................engegar
permanéixer ...........................................................................romandre / quedar / fer estada / restar
permitir ...................................................................................permetre
perturbar .................................................................................pertorbar
pervindre ..................................................................................avenir
dir pestes d'algú .......................................................................dir paraulades / penjaments d'algú / criticar algú / parlar malament d'algú
donar petons ...........................................................................fer petons
pillar ........................................................................................agafar / caçar
ho has pillat això? .................................................................ho has agafat això?
estàs ben pillat....................................................................estàs ben fotut / penjat
pinxar (les rodes, un pneumàtic, etc)...................................punxar
piropejar .................................................................................tirar floretes / dir galanteries / dir amoretes
pitar ........................................................................................xiular
polveritzar ...............................................................................polvoritzar
pormenoritzar (de la paraula "pormenor")..........................detallar
portar les de perdre ................................................................tenir les de perdre
posar en marxa .......................................................................engegar
posar-se mans a l'obra ...........................................................posar fil a l'agulla
posar pegues ...........................................................................posar obstacles / posar entrebancs / posar dificultats
prejuzgar .................................................................................prejutjar
prendar-se /estar prendat .....................................................agradar-se / enamorar-se / corprendre's
prendre el pèl ..........................................................................rifar-se / passejar-se / burlar-se / fúmer-se (fotre-se)
prensar .....................................................................................premsar
pretenir ....................................................................................pretendre
promediar (de la praula "promedio") ...................................amitjanar / mitjançar
prometre l'oro i el moro ...............................................prometre la lluna / la Bíblia
propassar-se ..........................................................excedir-se / fer-ne un gra massa
provar .....................................................................................tastar / emprovar
prova aquesta sopa ..............................................................tasta aquesta sopa
prova't aquest vestit ...........................................................emprova't aquest vestit

Q
quajar ........................................................................... quallar / agafar /coagular / agrumollar-se
això no ha quajat ..........................................................això no ha quallat / agafat
quebrantar ..................................................................infringir / violar / crebantar
quebrar .............................................................................trencar / fer fallida / fallir
quiero y no puedo ............................................................estirar més el braç que la màniga / fer els gegants
quitar .............................................................................prendre / robar / sostreure

R
rajar-se ....................................................................................fer-se enrere / desdir-se'n / deixar-ho córrer / no atrevir-se / arronsar-se
ralentir ....................................................................................alentir
rasgar ( la roba, etc) ..............................................................esquinçar / esqueixar
reafermar-se ...............................................................afermar-se / fer-se ferm / refermar-se
reafirmar / reafirmar-se .........................................afermar / refermar / afermar-se / refermar-se / ratificar-se / fer-se ferm
rebatir .....................................................................................rebatre
rebossar ..................................................................................arrebossar / vessar / sobreeixir
carn rebossada ......................................................................carn arrebossada
ple a rebossar ........................................................................ple a vessar / ple com un ou / ple de gom a gom
recalentar ...............................................................................rescalfar
recapacitar .............................................................................pensar-s'hi / fer memòria / recogitar
recargar ..................................................................................recarregar
recaudar ..................................................................................recaptar / col·lectar
recluir ......................................................................................recloure

S
sentar-se ..................................................................................seure / asseure's
solventar ..................................................................................resoldre / solucionar
secar-se.....................................................................................eixugar-se/ assecar-se
senyalar.....................................................................................assenyalar
sitiar .........................................................................................assetjar
solapar-se.................................................................................encavalcar-se/ sobreposar-se/ trepitjar-se
sombrejar...................................................................................ombrejar
sonar-se.....................................................................................mocar-se
sortejar.......................................................................................esquivar ('sortejar' és correcte en el sentit de 'fer un sorteig')
sublevar-se.................................................................................revoltar-se/ rebel·lar-se/ alçar-se
subsanar......................................................................................esmenar/ reparar
subscribir-se...............................................................................subscriure's
sustentar.....................................................................................sostenir/ mantenir

T
taladrar.......................................................................................foradar/ trepar
tassar...........................................................................................taxar
tatxar...........................................................................................ratllar/ passar la ratlla
tenir que......................................................................................haver de/ caldre
timar............................................................................................estafar/ enredar/ engalipar/ ensarronar/ entabanar/ enganyar/ encerar
torpedejar.....................................................................................torpedinar

tragar............................................................................................empassar/ engolir/ endrapar/ engorjar/
no poder tragar algú....................................................................no poder veure algú/ no poder sofrir algú/ estar-ne fart, d'algú
tragar-se.......................................................................................empassar-se/ engolir/ englotir/ enviar-se/ empassolar-se/ dragar-se/ fer baixar coll avall/ endrapar/ collejar/ deglutir/ papar/ encanyonar// creure's/beure's/ acceptar

V
vallar............................................................................................tancar/ barrar
vendar..........................................................................................embenar
veranejar......................................................................................estiuejar
vislumbrar....................................................................................albirar/ entreveure

X
xinxar...........................................................................................empipar/ fer la guitza/ fer enfadar/ fer escudella/ fastiguejar
xivar-se........................................................................................xerrar/ delatar
xorrejar.........................................................................................rajar/ regalar/ brollar/ adollar/ dollejar/ sortir a raig

.
.
*Cal vigilar amb els verbs que són reflexius en castellà i en català no o que en català són reflexius però incorporant el pronom feble "en":

CASTELLÀ..........................................CATALÀ
irse...................................traducció incorrecta: anar-se. Ex: en Pere s'ha anat
.........................................traducció correcta: anar-se'n. Ex: en Pere se n'ha anat
bajarse.............................traducció incorrecta: baixar-se. Ex: en Lluís s´ha baixat del cotxe
........................................traducció correcta: baixar. Ex: En Lluis ha baixat del cotxe
marcharse........................traducció incorrecta: marxar-se. Ex: En Joan s'ha marxat
........................................traducció correcta: anar-se'n. Ex: en Joan se n'ha anat
reirse...............................traducció incorrecta: riure's. Ex: m'he rigut molt avui
........................................traducció correcta: riure. Ex: he rigut molt avui