PARAULES que diem malament

Torna a l'inici

Aquí tenim exemples de paraules que diem traduïdes literalment del castellà. Moltes d'elles ja les utilitzem tant que potser ni sabem que no són catalanes.
Només depèn de nosaltres si volem que es perdin i desapareixin o si preferim que es diguin tal com són en català.

INCORRECTE....................................................CORRECTE

A
abasteixement....................................................proveïment/ abastament
abatir.................................................................abatre
abogat................................................................advocat
abolladura..........................................................bony/ abonyegament
abollat................................................................abonyegat
abraç..................................................................abraçada
abrumador..........................................................aclaparador
abrumat..............................................................aclaparat/ atabalat
abstendre's.........................................................abstenir-se
abufetejar...........................................................bufetejar
abultat................................................................inflat/ bufat/ bofegat/ molsut/ exagerat
abuson...............................................................aprofitat/ garsa/ tinyeta/ mossega/ vividor
acera...................................................................vorera
acotat.................................................................tancat / vedat / afitat
acús de rebut.....................................................acusament de rebuda o de recepció adelanto.............................................................avançament
adiví...................................................................endeví / endevinaire / endevinador
admisió..............................................................admissió
adoquí................................................................llamborda / pedra
adorno................................................................adorn / adornament
aduana...............................................................duana
aficionat.............................................................afeccionat
agobio.................................................................aclaparament
agravant ............................................................agreujant
agravi..................................................................greuge
ahir nit / ahir per la nit..............................................ahir a la nit
ajedrés................................................................escacs
alcanç.................................................................abast /allargada /assoliment
alemà..................................................................alemany
alero ...................................................................ràfec
algo .....................................................................alguna cosa / quelcom
alioli ....................................................................allioli
alivio ...................................................................alleujament /alleugeriment
alocat ..................................................................trastocat /esbojarrat / tocat
alrededor.............................................................al voltant
andén ..................................................................andana
angustia...............................................................angoixa
anteprojecte.........................................................avantprojecte
per anticipat........................................................per endavant / a la bestreta
antifaç..................................................................careta
antigüetat ...........................................................antiguitat
antorxa ...............................................................torxa
antojo .................................................................antull /caprici / rampell /desig
apacible ..............................................................tranquil / suau / dolç / agradós
apariència ..........................................................aparença /aspecte / fila
apego .................................................................. estima / afecció / inclinació
apellido ..............................................................cognom
apenat ................................................................afligit
apenes ................................................................ gairebé no / quasi gens / no gaire / amb prou feines
apenes (conjunció).............................................tot just / tot seguit que / així que
apestar................................................................empestar
apetecible ..........................................................apetible
apissonadora .....................................................piconadora
aplaçament ........................................................ajornament
aplaçat ...............................................................ajornat
a plaços ..............................................................a terminis
aplastant .......................................................aclaparador / esclafador / aixafador
apodo .................................................................motiu
apreci .................................................................estima / estimació/ afecte
aprieto ...............................................................conflicte / dilema
apurat ................................................................ amoïnat
apuro .................................................................destret / compromís
passar apuros ..................................................passar maldecaps / passar angünies /ballar-la / passar treballs
arenal ................................................................sorral / areny
arista .................................................................aresta
aro .....................................................................anella / cèrcol
un aroma ..........................................................una aroma
arraigat .............................................................arrelat
arrastre .............................................................arrossegament /rossegament
arrebato ............................................................rampell / arravatament / arravatada
arrel d'això ......................................................arran d'això
arxipièlag .........................................................arxipèlag
asseat ................................................................ polit / net / acondicionat
asseo .................................................................labavo
assombro ..........................................................sorpresa / admiració /embadocament
assunto .............................................................assumpte
atasc ..................................................................embús / encallada
ataüt ..................................................................taüt
atracón ..............................................................tip / fart / afartament / panxó
donar-se un atracón ........................................treure el ventre de pena
atrassos .............................................................endarreriments
atún ...................................................................tonyina
aussent...............................................................absent
avalanxa ............................................................allau / llau
avanç .................................................................avenç
avestrús .............................................................estruç
avort ..................................................................avortament
assafata..............................................................hostessa


B
babero ...............................................................pitet / bavosall
ballena ...............................................................balena
baldosa ..............................................................cairó / rajola / llosa
baloncesto .........................................................basquetbol / bàsquet
bandeja ..............................................................safata / plàtera / bacina
servir quelcom en bandeja...............................donar quelcom a cor què vols
bando .................................................................bàndol
banquillo ............................................................banqueta
barato .................................................................barat / a bon preu
barra (d'un bar) .................................................taulell
barullo ................................................................aldarull / enrenou / rebombori
bassura ...............................................................escombraries
batxe (a la carretera o camí).............................clot / sot / sotragada
bendició ..............................................................benedicció
berberecho .......................................................... escopinya
biombo ................................................................mampara / paravent
bírria ...................................................................inutilitat / rave / nyap / esguerro
bisco ....................................................................guenyo / guerxo
bitxo ....................................................................cuca / animalet / animaló / bestioleta / mal subjecte (Nota: bitxo és correcte en quan a hortalissa)
bocina ..................................................................botzina / clàxon
bodega ..................................................................celler
bolo (jugar a bolos) .............................................bitlla ( jugar a bitlles)
el borde ................................................................la vora / caire / cantell
ple fins el borde ...................................................ple a vessar
bordillo ................................................................vorada
botxornós ............................................................xafogós
breu .....................................................................en un mot / en poques paraules
brillo ....................................................................brillantor / lluentor / esclat
bronca ................................................................. esbronc
brújula ................................................................brúixola
bruto ...................................................................brètol / bèstia / animal
buitre ..................................................................voltor
bulto ....................................................................bony / banya
búsqueda .............................................................recerca / cerca
butano ..................................................................butà
buzón ....................................................................bústia

C
la cadera ...............................................................el maluc
calambre...............................................................rampa
caldo .....................................................................brou
caldós ....................................................................sucós
calitat ....................................................................qualitat
callos .....................................................................tripa / ulls de poll
fer de tripes corasson .........................................fer el cor fort
el calor ..................................................................la calor
càmara ..................................................................cambra
camarer .................................................................cambrer
camilla ...................................................................llitera / civera
caminata ................................................................caminada
camión ...................................................................camió
camisó ...................................................................camisa de dormir
campeón ...............................................................campió
campeonat ............................................................campionat
campetxano ..........................................................trempat / franc / obert
cana .......................................................................cabell blanc
candau ...................................................................cadenat
canela .....................................................................canyella
cantamanyanes ......................................................tocacampanes / poca-solta / pallús / curt de gambals / baliga-balaga
cantera (formació de jugadors esportius)................planter
cantera (lloc on es treuen pedres) ...........................pedrera
canyó ......................................................................canó
Capricorni ..............................................................Capricorn
caradura ..................................................................barrut / tenir penques / tenir galtes
capritxo ...................................................................caprici / antull
despejat...................................................................aclarit / serè / desencaparrat
cel despejat ............................................................cel clar / cel net / cel aclarit
cumpleanys.............................................................aniversari

D
dado.........................................................................dada
debacle.....................................................................desfeta/ derrota/ desastre/ fallida/ esfondrada/ esvaïment/ capgirell/ confusió
debatir.....................................................................debatre
deber........................................................................deure
decà.........................................................................degà
decanat.....................................................................deganat
decepcionat..............................................................decebut
decimonònic.............................................................vuitcentista/ del segle IX
la duda.................................................................el dubte

E
enfermetat...............................................................malaltia
enredo ....................................................................embolic / embull / garbuix / embrollament / ensarronada / enganyifa
ensaig ...................................................................assaig
ensanxe ................................................................eixample
enseguida ..............................................................de seguida
entablat .................................................................entaulat
entarimat ..............................................................parquet / empostissat / tarima
envès de.................................................................en comptes de / en lloc de
envidia....................................................................enveja
envio .......................................................................enviament / tramesa
envoltori.................................................................embolcall / farcell
enxufe ....................................................................endoll
escalofrio ..............................................................calfred / esgarrifança
escape .................................................................escapament / escapada / fugida / fuita
un escape de gas ................................................una fuita de gas
tubo d'escape ....................................................tub d'escapament
escassès ...............................................................escassetat
escritor ...............................................................escriptor
escritura .............................................................escriptura
esdrújol ...............................................................esdrúixol
esglaonat .............................................................graonat
esmero ................................................................polidesa / cura / refinament / mirament /pulcritud /perfecció
estallit .................................................................esclat
estància ...............................................................estança / estada / sojorn
fer estància en un lloc .......................................fer estada en un lloc
estanteria ...........................................................prestatgeria
estorb .................................................................destorb
estribillo .............................................................tornada
estropajo ............................................................fregall
estruendo ...........................................................soroll / estrèpit
estupidès ............................................................estupidesa
estutx ..................................................................estoig
esveltès ...............................................................esveltesa
extranjer ............................................................estranger
extrany ...............................................................estrany

F
farola ..................................................................fanal
fascisme .............................................................feixisme
fascista................................................................feixista
fiera ....................................................................fera
fiero ....................................................................feréstec
flan .....................................................................flam
fletxasso .............................................................ferida de cor / enamorament sobtat / ferida d'amor
va ser un fletxasso ...........................................va ser un enamorament sobtat
fluidès ...............................................................fluïdesa
fondo .................................................................fons
forani .................................................................forà
forro ...................................................................folre
frasco..................................................................flascó
fraude ................................................................frau
freno ...................................................................fre
la fulla de paper.................................................el full de paper

G
gamberro ..........................................................brètol / bergant / trinxeraire
ganància ............................................................guany
ganso ..................................................................oca
garganta .............................................................gola / coll
garrafal ............................................................enorme / exorbitant / fora de mida
gatillo .................................................................gallet
gaviota ...............................................................gavina
gimnàssia ..........................................................gimnàstica
golondrina .........................................................oreneta
gordo ..................................................................gras / gros
el gordo de Nadal .............................................la grossa de Nadal
grieta ..............................................................esquerda /clivella / clivell / escletxa
grifo ...................................................................aixeta
guapo .................................................................bonic / bell / formós
guapetón ...................................................més que bonic / molt bonic / molt maco
guapot ...............................................................bonicoi / bonic
guardabarro .....................................................parafang
guarro ...............................................................porc / brut / garrí
guindilla ............................................................bitxo

H
halcó .................................................................falcó
hambrient ..............................................afamat / famolenc / que té fam /desitjós
harén ................................................................harem
hassanya ...........................................................gesta / proesa / fet / feta
hasta .................................................................fins i tot / fins / àdhuc
hasta hi havia en Pau ....................................fins i tot hi havia en Pau
hatxa (l'eina) ...................................................destral
hatxe (la lletra "h") ..........................................hac
hembra .............................................................femella
hetxissat ...........................................................encisat / embruixat
hinvernal ..........................................................hivernal
hinvernader .....................................................hivernacle
hojaldre ...........................................................pasta follada
hombro ............................................................espatlla / muscle
encongir els hombros .....................................arronsar les espatlles
el portaven a hombros .............................el portaven a les espatlles / a coll-i-be
huella .................................................petjada / petja / empremta / senyal / rastre
huelles digitals .............................................empremtes digitals
huésped ....................................................................hoste
casa de huéspedes ..................................................dispesa

I
idiotès ......................................................................idiotesa
iclèsia ......................................................................església
incluït......................................................................inclòs
imborrable ..............................................................inesborrable
immediacions .........................................................voltants / volts / environs
d'inmediat ...............................................................immediatament
impar .......................................................................imparell / senar
ingeni .......................................................................enginy / talent / giny
ingeniós ...................................................................enginyós / traçut ´
Inglaterra ................................................................Anglaterra
inglès .......................................................................anglès
inocent ....................................................................innocent
insertat ....................................................................inserit
intringulis ...............................................................entrellat
inverossímil ............................................................inversemblant
arco iris ..................................................................arc de St . Martí
irremediable ...........................................................irremeiable
isla ...........................................................................illa
iunque .....................................................................enclusa

J
jabalí .......................................................................porc senglar
jamó (del castellà "jamón") ...................................pernil
jaque mate ..............................................................escac i mat
jarana ......................................................................gresca / xerinola
jefe ...........................................................................cap / director / capdavanter
jerés .........................................................................xerès
Jijona ......................................................................Xixona
joguet (el) ...............................................................joguina (la)
juanete (del peu) ...................................................galindó
juerga .....................................................................gresca / disbauxa / xerinola
jusgat ......................................................................jutjat

L
latigasso ...........................................................fuetada / xurriacada / cop de tralla
latit .........................................................................batec
lavadora .................................................................rentadora / màquina de rentar
lavanderia ..............................................................bugaderia
leal ..........................................................................lleial
lealtat .....................................................................lleialtat
legat ........................................................................llegat
lejia (líquid per desinfectar) ................................lleixiu
lentilla ....................................................................lent de contacte / llentia
leopard ...................................................................lleopard
limbo ......................................................................llimbs
limosna ..................................................................almoina / caritat
línea ........................................................................línia
llinterna ..................................................................llanterna
lio ............................................................................embolic / garbuix / bullit
quin lio ! .................................................................quin embolic!
litro .........................................................................litre
el llum (= claror) ....................................................la llum
la llum (= aparell) ..................................................el llum
obrir el llum ...........................................................encendre el llum
tancar el llum ........................................................apagar el llum

M
madalena ................................................................magdalena
madriguera .............................................................cau / llodriguera / amagatall
madrugar ................................................................matinar
madurès ...................................................................maduresa
maiúscula ................................................................majúscula
maldició ...................................................................maledicció
maletero ...................................................................maleter
malgasto ..................................................................despesa supèrflua / inútil
manada ....................................................................ramat
mançanilla ...............................................................camamilla
manco .......................................................................manc
mandar ..................................................................... manar / enviar / engegar
mando ...................................................autoritat / poder / govern / comandament
mandon .............................................................manaire
manguera ..........................................................mànega
mansana ( de cases)...........................................illa de cases / bloc de cases
mantequilla ........................................................mantega
maranya ..............................................................embolic
margarita ............................................................margarida
marron (el color) ................................................marró
marxa atràs .........................................................marxa enrere
mascarilla ...........................................................màscara
massacre ........................................................matança / matadissa / carnisseria / hecatombe / extermini / degolladissa
màstil ................................................................pal, asta
matorral ...........................................................matoll / matossar
matxo ...............................................................mascle
matxutxo .........................................................madur / ferm / cepat
mecatxis .......................................caram! / renoi! / vatua! / vatua l'olla! / manoi!
medida ............................................................mida / mesura
medis ...............................................................mitjants
melena .............................................................cabellera / crinera / floc de cabells
melenut ...........................................................cabellut
menguant ........................................................minvant
lluna en quart menguant .............................. lluna en quart minvant
menos ..............................................................menys
menys mal .......................................................sort que / encara sort / encara rai / això rai / encara bo / i bo que
mensatge .........................................................missatge
mercancia .......................................................mercaderia
mermelada ...................................................... melmelada
milagrós ..........................................................miraculós
miron ...............................................................tafaner
modals ............................................................. maneres
modo ................................................................manera
de tots modos ..................................................de tota manera / sigui com sigui / costi el que costi / ça com lla
el seu modo de parlar ..................................... la seva manera de parlar / la seva faisó de parlar
en cert modo .................................................... gairebé
no hi ha modo d'encertar-ho ......................... no hi ha manera d'encertar-ho
no tenir modos ................................................. no tenir educació
mollera ..............................................................closca / cervell / senderi / seny
curt de mollera ................................................curt de gambals
dur de mollera .................................................dur de closca
monedero / moneder....................................... portamonedes / bossar
monstruo ..........................................................monstre
montó ...............................................................munt / pila / pilot
moraleja ...........................................................moral / moralitat
moreno .............................................................morè / bru
mosca morta ....................................................mosca balba
moscardó ..........................................................borinot
mostrador .........................................................taulell
motllo ................................................................motlle
motxila ..............................................................motxilla
mòvil .................................................................mòbil
mueca ...............................................................ganyota / babarota
mujeriego .........................................................donívol
muleta ...............................................................crossa
munyeca (part del cos).....................................canell / monyó
murciélago .......................................................rata-pinyada / rata-penada
murmullo / murmull .......................................murmuri / mormoleig / mormol

N
nalga .................................................................natja / anca
nana ( canço pels nens) ...................................non-non / cançó de bressol
natilles ..............................................................crema
navaja ...............................................................navalla / raor
navajasso ..........................................................ganivetada / cop de navalla
neblina ..............................................................boirina
ninxo .................................................................nínxol
ninyera ..............................................................mainadera
nit bona .............................................................nit de Nadal
nombrament .....................................................nomenament
nòria ..................................................................sínia
nòvia ..................................................................xicota / promesa / núvia
noviazgo ............................................................festeig / prometatge / nuviatge
novato .................................................. .............passerell / novell / principiant / aprenent
nublat .................................................................nuvolat / núvol

O
obispat ................................................................bisbat
octau ...................................................................vuitè
octavilla ..............................................................volant / full volant
ojalà! ...................................................................tant de bo! / Déu faci que...! / Déu ho faci!
ojo! ......................................................................ep! / ei! / compte! / cap viu! / ull viu! / ves! / alerta!
ola .......................................................................ona / onada
olfat / olfato........................................................olfacte
ordenador ..........................................................ordinador
ordinariès ..........................................................grolleria / vulgaritat
orègan ................................................................orenga
otonyal ...............................................................tardorenc
ou fregit .............................................................ou ferrat

P
pago ...................................................................pagament / paga
pàjaro (dit a una persona) ...............................astut / murri
pajarita ..............................................................ocell de paper / ocellet de paper
paleto .................................................................pagès / pagerol
palica / palique..................................................xerrameca
palillo .................................................................escuradents
paloma ...............................................................colom
palo santo ( fruit) ..............................................caqui
palurdo ...............................................................pagerol / pagès
panader ..............................................................flequer
panaderia ...........................................................fleca / forn de pa
pandero ..............................................................cul / natgera
pandilla ...............................................................colla / trepa
panell ..................................................................plafó
panyals ...............................................................bolquers
papanates ..........................................................beneit / beneitó / babau / tanoca
papelera..............................................................paperera
papeleria ............................................................papereria
papeleta..............................................................papereta
paperes (malaltia) ............................................galteres
papilla ................................................................farinetes / sopetes
par ......................................................................parell
nombres pars ....................................................nombres parells
sense par ............................................................sense igual / sense parell
de par en par .....................................................de bat a bat
paracaïdes .........................................................paracaigudes
paracaïdista ......................................................paracaigudista
paraigües ...........................................................paraigua
paraís .................................................................paradís
parentesc ...........................................................parentiu
paro ...................................................................atur
pàrraf / pàrrafo ................................................paràgraf
parrafada ..........................................................paràgraf llarg / paragrafàs
parranda ...........................................................xerinola / gresca / gatzara
parrilla ...............................................................graella
parrillada ...........................................................graellada
parxe ..................................................................pegat
pasmat ...............................................................aterrit / esbalaït
passacalle ........................................................... cercavila
passe (invitació per a una festa, ...) ..............passi / permís
passillo ...............................................................passadís
pastel ..................................................................pastís
pasteler ..............................................................pastisser / confiter
pasteleria ...........................................................pastisseria / confiteria
pata ....................................................................pota
tenir mala pata ................................................tenir mala sort / tenir pega
pata de gallo (arrugues als ulls) .....................pota de gall
ficar /posar / fotre la pota ............................ ficar la pota / dir una bestiesa / ficar-se de peus a la galleda
patada ..........................................................puntada de peu / cop de peu / potada
a patades ..........................................................a cops de peu / a puntades de peu /// en abundància / a dojo / a doll
pato ..................................................................ànec
pagar el pato ..................................................pagar la festa / pagar els plats trencats / carregar-se-la / tocar el rebre / carregar el mort
patós ..................................................gens graciós / maldestre / poca-traça / talòs
pavo .................................................................gall d'indi / indiot / titot
pavorreal .........................................................pavó / paó
peató ................................................................peó / vianant
pedido ..............................................................comanda / encàrrec / demanda
pedra pomes ....................................................pedra tosca
pedrera ( formacio de jugadors esportius).............................planter
pegadís .............................................................enganxós / apelagós / llefiscós
pegatina ...........................................................adhesiu
pelea ................................................................. baralla / lluita / brega / batussa
peleiar ..............................................................combatre / lluitar / bregar
peliagut ..........................................................difícil / dur / costarut / ardu / escrú
pelma / pelmasso............................................corcó / pesat
peluquer ..........................................................perruquer
peluqueria .......................................................perruqueria
peluquí .............................................................perruquí
pene ..................................................................penis
pepinillo ...........................................................cogombre petit / cogombret
pepino ..............................................................cogombre
m'importa un pepino! .............................. m'importa un rave! / tant se me'n fa! / tant me fot!
pepita (de les plantes) ....................................llavor / gra
percance ..........................................................contratemps / soscaire
pèrdida ...........................................................pèrdua
perejil ..............................................................julivert
perogrullada ...........................ximpleria / veritat ja sabuda / bestiesa / bajanada
perrera ............................................................gossera / canera
perruno ...........................................................caní
perseverància .................................................perseverança
pertenència ....................................................pertinença
pèrtiga ............................................................perxa
pesadilla .........................................................malson
pèsam / pèsame .............................................condol / condolença
pesantès ..........................................................pesantor
pescuesso ........................................................clatell / bescoll
pesquissa ........................................................indagació / perquisició
pessunya .........................................................unglot / peülla
pestillo (de la porta) ......................................balda / baldó / pestell
petxuga ...........................................................pit
pícaro ..............................................................astut / murri / estornell
pifiada .............................................................espifiada
pillat ................................................................tocat / fotut / sonat
està ben pillat aquest! ..................................està ben sonat aquest!
pinxasso ..........................................................punxada
piropo ..............................................................floreta / amoreta / galanteria
pisca ..............................................................gens / mica / gota / engruna / borrall
pisto ................................................................samfaina
pitada .............................................................xiulada
pitillera ...........................................................portacigarretes
pito ..................................................................xiulet
entre pitus i flautes ........................................entre naps i cols / entre una cosa i l'altra / tot rient rient
m'importa un pito! .........................................m'importa un rave!
no val un pito! ................................................no val ni cinc! / no val res! / no val quatre cireres! / no val una malla!
pitorro .............................................................broc petit / galet
plaç / plaços ....................................................termini / terme
pagar a plaços ............................................pagar a terminis / a un tant cada ....
plantón ............................................................plantada / espera molt llarga
donar planton.....................................deixar plantat / fer esperar llargament
plàtano .............................................................plàtan
pluma ...............................................................ploma
plumero ............................................................plomall
se li veu el plumero .........................................se li veu el llautó
pòcima .............................................................poció
podio ................................................................pòdium
polea .................................................................politja
políglot .............................................................poliglot
pollo ..................................................................pollastre
polvareda ..........................................................polseguera
el polvo ..............................................................la pols
porcelana .........................................................porcellana
porcentatge .....................................................percentatge
pordioser .........................................................captaire
pormenor .........................................................detall
amb tots els pormenors .................................amb tots els ets i uts / amb tots els pèls i senyals
portasso ...........................................................cop de porta
porvenir ...........................................................avenir
posse ................................................................posa
poste ................................................................pal
el postre / els postres .....................................les postres
què hi ha de postres? .....................................què hi ha per postres?
quins postres vols? .........................................quines postres vols?
a la postre .......................................................al capdavall
prenda .............................................................penyora / paga i senyal / peça
prenda de vestir .............................................peça de vestir
jugar a prendes ..............................................jugar a penyores
préstam ...........................................................préstec
prestamista .....................................................prestador
promig .............................................................mitjana
provador (lloc per emprovar) ........................emprovador
provist .............................................................proveït
pues .................................................................doncs
puesto ..............................................................lloc / indret / parada
puntiagut .........................................................punxegut / puntegut
puntillo ............................................................punt / amor propi

Q
quadro ............................................................quadre
quajada ............................................................recuit
quajo ................................................................coàgul / grumoll
de quajo ...........................................................de soca-arrel
quantiós ..................................................abundant / abundós / copiós / nombrós
quartel (militar) ..............................................quarter
quarto ...............................................................habitació / cambra
quebradero de cap ...........................................cabòria / maldecap
quiebra ..............................................................fallida / ruptura
quint /a ................................................................cinquè / cinquena
quisquillós ............................................................primmirat / llepafils /escarafallós / llamenc
quitamanxes....................................................llevataques
quite ("estar al quite")...................................aguaït ("estar a l'aguaït")

R
rajatabla ("a rajatabla") ........."costi el costi / rigorosament / irremissiblement"
rama ................................................................branca
rapapolvo .......................................................renyada / allisada / arrambatge
rascacels .........................................................gratacels
rastres ( "a rastres")......................................"arrossegant-se / a rossegons"
rato .................................................................estona / tros
en sap un rato ................................................en sap un niu
passar el rato .................................................passar l'estona
a ratos .............................................................a estones
rebanada ........................................................llesca / tallada
recader ...........................................................transportador / traginer
recado ...................................................encàrrec / comanda / missatge / avís
recatat .............................................................honest / púdic / prudent / pudorós / primmirat / modest
recaudo ...........................................................recaptament / recapte
regordet ..........................................................grasset / rodanxó
rehens .............................................................hostatges
reinat ..............................................................regnat
rejilla ...............................................................reixeta
relleno ..............................................................farcit / farciment
olives rellenes ..................................................olives farcides
relotge ..............................................................rellotge
remate .............................................................rematada
està boig de remate .....................és ben boig / és boig rematat / no hi és pas tot
el jugador va fer un remate .............el jugador va fer una rematada
renta ...............................................................renda
rentable ..........................................................rendible
reparo ................................................dubte / dificultat / inconvenient / objecció
repentí ............................................................sobtat
resbaladís .......................................................relliscós / lliscós / lliscadís
respaldo ..........................................................espatller / espatllera / respatller
respingon ........................................................arremangat / arromangat
respiro .............................................................respir
resto (el resto) .................................................resta ( la resta)
red ( la red) .....................................................la xarxa
retaguàrdia .....................................................rereguarda
reto ...................................................................repte
retràs ................................................................retard / endarreriment
retrete ..............................................................comuna / wàter / excusat
revantxa ...........................................................revenja
reventón ..........................................................rebentada / rebentament
revolcón ( un revolcón) ...................................rebolcada ( una rebolcada)
rexonxo ...........................................................rodanxó / rabassut
rexupete ( de rexupete) ...................................més bo / d'allò més bé
ricatxo .............................................................molt ric / carregat de diners
rienda ..............................................................regna / brida / fre / aturador
rinconera .........................................................raconera
la rissa .............................................................el riure / la rialla / la riolera
robo ..................................................................robatori / robament / lladronici
rodillo ..............................................................corró / roleu / cilindre
ron ...................................................................rom
ruidós ..............................................................sorollós
rumiant ...........................................................remugant / ruminant

S
sabiduria..........................................................saviesa
sabiondo..........................................................saberut/ setciències
sablasso...........................................................clavada/ clatellada/ afaitada/ cleca/ cop de sabre
saborejar..........................................................assaborir
sabrós...............................................................gustós/ saborós
sacatapos..........................................................tirabuixó/ llevataps
salero................................................................gràcia/ empenta/ alegria
salpicadero........................................................tauler de control
saltamontes......................................................saltamartí/ llagosta
saltejar..............................................................saltar
saltejat...............................................................saltat
salton.................................................................sortit
 ulls saltons.......................................................ulls sortits

T
talante..............................................................tarannà
tamany...............................................................mida
tapete.................................................................cobretaula
tarea...................................................................tasca
telaranya............................................................teranyina
templança..........................................................temperància/ temprança
templat...............................................................temperat
tenda ..................................................................botiga
terme mig...........................................................terme mitjà
ternura................................................................tendresa
tesorer.................................................................tresorer
tessis...................................................................tesi
testig...................................................................testimoni
teta......................................................................mamella /pit /meta
tetuda.................................................................mamelluda
tiburó..................................................................tauró
tiesso...................................................................dret / tes / rígid / tibat
timides................................................................timidesa
tio / tiet ..............................................................oncle
tiquismiquis.......................................................primmirat / tocat i posat / mira'm i no em toquis / carregat de romanços / escarafallòs
tirants..................................................................elàstics
tirita....................................................................tireta
tirat de preu........................................................llençat a cap preu / molt barat
tobillo...................................................................turmell/ garró/ clavilla
tocino...................................................................porc
tomo.....................................................................tom / volum
tonelada...............................................................tona
tonelatge..............................................................tonatge
tongo....................................................................trampa
tonteria................................................................rucada / poca-soltada / ximpleria /bestiesa / bajanada / beneiteria
tonto.....................................................................babau / beneit / tanoca / enze / capsigrany / totxo / burro / ruc / ximplet / pallús / pastanaga
tormenta..............................................................tempesta, temporal
tornillo..................................................................cargol, vis
torpesa..................................................................poca destresa / totxesa / aturament / malaptesa
torticolis ..............................................................torticoli
tossino..................................................................porc / cansalada
traje / trajo .........................................................vestit
trascendent..........................................................transcendent
trasnotxar............................................................tranuitar
traspapelar-se .....................................................traspaperar-se
trasplant...............................................................transplantament
porta trassera ......................................................porta del darrera
trastada ...............................................................mala jugada
travessura.............................................................entremaliadura
trillissos ...............................................................trigèmins
tumbona...............................................................gandula
truco.....................................................................truc

U
ufanar-se..............................................................ufanejar/ vanar-se/ vantar-se/ vanagloriar-se/ gloriejar-se
ull!.......................................................................ep!/ ei!/ compte!/ cap viu!/ ull viu!/ ves!/ vigila!/ alerta!/ atenció!
ultratumba............................................................ultratomba

umbral..................................................................llindar
undècim................................................................onzè
urbano...................................................................urbà
urraca....................................................................garsa
uruguaio................................................................uruguaià
ussofruto/ usufructe..............................................usdefruit
uve........................................................................ve/ ve baixa
uve doble...............................................................ve doble


V
vacacions ............................................................vacances
vacuno.................................................................vaquí
vago.....................................................................gandul

valdre...................................................................valer
vale......................................................................val/ passi
validès..................................................................validesa
valiós....................................................................valuós
valla......................................................................tanca
vallat.....................................................................tancat/ cerclat/ encerclat
vanidós.................................................................vanitós
varios....................................................................uns quants/ alguns/ diversos/ diferents
veranejar ............................................................estiuejar
veraneig ..............................................................estiueig
vivenda................................................................habitatge

X
xabacà..................................................................xaró
xabola...................................................................barraca/ cabanya
xalat......................................................................sonat/ guillat/ tocat/ tocat del bolet/ boig/ trastocat
xarco.....................................................................bassa/ bassa d'aigua/ bassal/ bassol/ bassot/ mullader/ xipoll/ toll/ sot d'aigua
xarlatan.................................................................xarlatà/ xerraire
xasco.....................................................................moc/ miquel/ perboc/ rebuf// desengany/ decepció/ contrarietat
xillon.....................................................................cridaner/ llampant/ viu/ virolat
xino........................................................................xinès
xiquillada...............................................................criaturada/ canallada
xispa.......................................................................guspira/ espurna/ centella// gràcia/ agudesa/ enginy// mica/ engruna/ punta/ bri
xiste........................................................................acudit/
xistós......................................................................graciós/ que fa riure/ que fa gràcia
xivato.....................................................................xerraire/ espieta/ portanoves/ delator
xorro......................................................................doll/ raig/ broll
xulo........................................................................fatxenda/ pinxo/ valent/ fanfarró/ perdonavides// macarró
xupat.......................................................................xuclat
xutxeries.................................................................llaminadures/ llepolies/ dolços1 comentari:

Anònim ha dit...

Respecte al tema gran/gros, em costa bastant distingir quan utilitzar l'un o l'altre. Llegint les definicions al diccionari em sembla que no ho aclareix gaire.