Les darreres castellanitzacions

Torna a l'inici:

LES DARRERES CASTELLANITZACIONS QUE AGAFA EL CATALÀ DIA A DIA

Cada dia que passa, el català que parlem va perdent més expressions i paraules genuïnes i es van substituint per unes d'equivalents traduïdes i adaptades directament del castellà. D'aquesta manera, la paraula o expressió o manera de dir catalana es va substituint per la traducció literal equivalent del castellà.

Al cap d'un cert temps (curt o llarg), ens acostumem a sentir la paraula castellanitzada en comptes de la catalana correcta. 

Mica en mica, ens va sonant millor la paraula castellanitzada. Fins que arriba un moment en què la paraula catalana se'ns va fent estranya i arcaica. En canvi la paraula castellanitzada ens sona cada cop més com a correcta

A partir d'aquest moment, és difícil recuperar la paraula catalana i pot acabar desapareixent. 

El que és més greu és que, a partir d'aquest moment, la paraula castellanitzada s'acaba acceptant  com a correcta en català, perquè, segons l'IEC (Institut d'Estudis Catalans), és el que diu la gent del carrer (creiem que això és un gran error, perquè el català no té una situació normal, i al carrer es calca el castellà)

Veiem dos exemples exemples que, per sort, encara no estan acceptats com a correctes:
  • MENYS MAL : les expressions catalanes encara sort / sort / quina sort , s'han anat substituint pel castellanisme menys mal . Per exemple: MENYS MAL que hem arribat aviat, no? (incor.).......SORT que hem arribat aviat, no?(cor.)

  • DESPEJAT : l'adjectiu-participi català aclarit , serè s'ha anat substituint pel castellanisme despejat. Ex:. Ara s'ha DESPEJAT molt el cel, oi? (incor.).........Ara s'ha ACLARIT molt el cel, oi? 

Darrers castellanismes que cal evitar:

1. Desaparició dels pronoms febles....................fa uns 6 o 7 anys en què s'està accelerant

2. Substitució de GRAN per GROS ....................fa uns 3 o 4  anys que va començar a passar. Ara ja està molt extès, i l'adjectiu GROS ja es fa servir poquíssim, està quedant substituit per GRAN

3.Omissió de DE després de MOLT / TANT/ QUAN / BASTANT a davant de substantius masculins 
 Per exemple: tinc molt fred (en comptes de l'expressió correcta "tinc molt de fred") ; fa tant temps que no hi vaig! (hem de dir "fa tant de temps que no hi vaig!); em fa molt mal el cap (hem de dir "em fa molt de mal el cap)  . Com que en castellà aquest DE no es diu, ho estem copiant incoscient- ment.  

4. Confusió entre els verbs SENTIR i ESCOLTAR. En castellà es fa servir en el parlar habitual el verb ESCUCHAR , tant per l'acció catalana de ESCOLTAR (acció voluntària de parar atenció al que se'ns diu o a un soroll concret) com per l'acció de SENTIR (acció involuntària de captar un só pel simple fet de tenir orelles)

El que està succeint darrerament, i lentament es va extenent, és la utilització en català de ESCOLTAR per l'acció tant voluntària (correcta) com involuntària (aquí hauríem de fer servir SENTIR) de rebre sons amb l'orella.

Exemples: a) Crida més, que no se t'ESCOLTA! (incorrecte).............Crida més, que no se't SENT bé! (correcte)
                   b) He ESCOLTAT que demà te'n vas a Londres  (incorrecte)......He SENTIT que demà te'n vas a Londres (correcte)
.
5. Desaparició de l'article EL/LA i EN/NA (aquest últim "NA" molt poc usat ja fa temps) davant els noms propis de persona. Això ha començat a fer-se servir per part dels periodistes d'esports dels diaris i la televisió catalanes i tot just comença a extendre's (a data de 2011)
 Exemple: Pep ha dit que els partits es guanyen al camp (en comptes de "El Pep ha dit que els partits es guanyen al camp). * Nota al respecte: en valencià ja fa temps que s'ha perdut aquest article

.
6. ELS DOS / LES DUES (castellanisme) en comptes de TOTS DOS /TOTES DUES.

Darrerament  van proliferant les expressions com aquesta: "veniu els dos cap aquí" (incorrecte) en comptes de "veniu tots dos cap aquí" (correcte) . La utilització en català de "TOTS DOS / TOTES DUES" (correcta) està essent substituïda per la utilització de "ELS DOS / LES DUES" tal com es diu en castellà.
Exemples:
 a)  Jo he fet ELS DOS, i tu? (incorrecte)...........Jo ELS he fet TOTS DOS, i tu? (correcte)
b) Jo he fet ELS DOS, i tu? (incorrecte).............Jo ELS he fet TOTS DOS, i tu? (correcte)
.
7. La salutació d'arribada a un lloc dient "BONES!", s'està estenen darrerament i ja es fa servir moltíssim tot i que no sembla ser una expressió nostra, ja que en català no diem "BONES DIES!" sino que "BON DIA!", ni "BONES TARDES!" sino que "BONA TARDA!". Per tant, sembla bastant evident que l'abreviació "BONES!" no ve de cap expressió catalana, sino que ve de l'expressió castellana "BUENAS!"

.
8. EL PROPI /LA PRÒPIA (castellanisme) en comptes de EL MATEIX / LA MATEIXA. Per exemple: "això ho va dir el PROPI conseller d'Economia" (incorrecte) , hem de dir: "això ho va dir el MATEIX conseller d'Economia". 
Compte!: sí que és correcte però, dir "en Jordi va veure el seu PROPI cotxe aparcat a fora", ja que aquí es refereix al cotxe d'en Jordi (del qual acabem de parlar en la frase). 
Si escolteu la radio i TV3, sentireu moltíssim com aquest castellanisme "EL PROPI / LA PRÒPIA" el fan servir molts i moltes periodistes, contertulians/es i polítics/ques sense saber que en català es diu "EL MATEIX / LA MATEIXA". Potser que els hi féssim saber, oi?