EL VERB DONAR

Torna a l'inici
.

Compte amb el verb DONAR:
El verb DAR castellà no sempre equival al verb DONAR català. Molt sovint equival al verb FER o FER + INFINITIU i també en alguns casos als verbs AGAFAR, ÉSSER PRÉMER, PITJAR, CLICAR, PICAR, TOCAR, TOPAR, CAURE, ENCERTAR i d'altres verbs.

Vegem-ne uns quants exemples:

-Ja ME N'HE DONAT COMPTE (incorrecte).........Ja ME N'HE ADONAT (correcte)
-DONAR-SE PER ENTERAT (incorrecte)..........ESTAR-NE ASSABENTAT (correcte)
-DONAR un pas endavant (incorrecte).........FER un pas endavant (correcte)
-Tu has de DONAR el primer pas (incorrecte)..........Tu has de FER el primer pas (correcte)
-Ha DONAT un pas de gegant (incorrecte)........Ha FET un pas de gegant (correcte)
-DÓNA'M un petó (incorrecte)............FES-ME un petó (correcte)
-DÓNA'M una abraçada (incorrecte)..........FES-ME una abraçada (correcte)
-Què DONEN avui a la televisió? (incorrecte).........Què FAN avui a la televisió? (correcte)
-Això ET DONARÀ forces (incorrecte).........Això ET FARÀ AGAFAR forces (correcte)
-Ara LI HA DONAT per riure (incorrecte).........Ara LI HA AGAFAT per riure (correcte)
-Acaben de DONAR les set (incorrecte)..........Acaben de TOCAR les set (correcte)
-Ha DONAT un gir de 180 graus (incorrecte).........Ha FET un gir de 180 graus (correcte)
-Vull DONAR la volta al món (incorrecte).........Vull FER la volta al món (correcte)
-S'HA DONAT LA VOLTA a la situació (incorrecte)........S'HA CAPGIRAT la situació/ La situació S'HA GIRAT COM UN MITJÓ (correcte)
-Anem a DONAR UNA VOLTA (incorrecte)........Anem a FER UN VOLT/ UN TOMB (correcte)
-DÓNA'T LA VOLTA i veurà l'Anna al teu darrere (incorrecte)........GIRA'T i veuràs l'Anna al teu darrere (correcte)
-No M'HA DONAT TEMPS d'acabar (incorrecte)........No HE TINGUT TEMPS d'acabar (correcte)
-Vaig a fora, que EM DONI l'aire (incorrecte).........Vaig a fora, que EM TOQUI l'aire (correcte)
-Aquí DÓNA molt el sol (incorrecte)..........Aquí, HI TOCA molt el sol (correcte)
-DÓNA IGUAL (incorrecte)........ÉS igual/ TANT ÉS/ TANT LI FA/ TANT SE VAL/ NO HI FA RES (correcte)
-TANT DÓNA (incorrecte).........ÉS igual/ TANT ÉS/ TANT LI FA/ TANT SE VAL/ NO HI FA RES (correcte)
-DÓNA-LI a la ràdio, vejam que fan (incorrecte)........ENGEGA la ràdio, vejam què fan (correcte)
-DÓNA-LI al timbre, vejam si hi ha algú (incorrecte)........TOCA/ PITJA/ PREM el timbre, vejam si hi ha algú (correcte)
-DÓNA-LI A imprimir (incorrecte)........CLICA/ PITJA/ PREM imprimir (correcte)
-DÓNA-LI al botó verd (incorrecte)..........CLICA/ PITJA/ PREM el botó verd (correcte)
-DÓNA-LI GAS a la moto (incorrecte)........FES GAS a la moto (correcte) 
-En Carles no DÓNA NI COP (incorrecte)..........En Carles no FA NI BROT/ no FOT RES/ no FA BEN RES/ no FA RES DE RES (correcte)
-LI  DÓNES massa AL COCO/ AL TARRO (incorrecte)............T'HI ENCAPARRES/ T'HI CAPFIQUES/ T'HI ATABALES massa/ T'HI TRENQUES massa EL CAP (correcte)
-No LI DONIS VOLTES (incorrecte)..........No T'HI CAPFIQUIS/ ENCAPARRIS/ ATABALIS/ TRENQUIS EL CAP (correcte)
-DÓNA'T PRESSA! (incorrecte)..........AFANYA'T/ FES VIA! (correcte)
-Gairebé EM DÓNA ALGO! (incorrecte)..........Gairebé M'AGAFA ALGUNA COSA! (correcte)
-Aquest grup DONARÀ molt QUE PARLAR (incorrecte).........Aquest grup FARÀ PARLAR molt/ D'aquest grup, SE'N PARLARÀ molt (correcte)
-Això que acaba de dir DÓNA QUE PENSAR (incorrecte)..........Això que ha dit FA PENSAR (correcte)
-M'ha passat fregant. Gairebé EM DÓNA (incorrecte).........M'ha passat fregant. Gairebé EM TOCA (correcte)
-M'HE DONAT amb la paret i m'he fet mal (incorrecte)..........HE PICAT amb la paret i m'he fet mal (correcte)
-ET DONARÉ, eh! (incorrecte)........ET PICARÉ/ ET FOTRÉ UN BOLET, eh! (correcte)
-ENS HAN DONAT PLANTON (incorrecte)...........ENS HAN DEIXAT PLANTATS (correcte)
-Això DÓNA PER A MOLT (Iincorrecte).........Això ALLARGA molt/ D'això, SE'N POT TREURE MOLT DE SUC (correcte)
-Has DONAT EN EL CLAU (incorrecte).......L'HAS ENCERTAT (correcte)
-No DÓNES NI UNA (incorrecte).....No N'ENCERTES CAP NI UNA (correcte)
-EM DÓNA LA IMPRESSIÓ que HEM DONAT EN EL CLAU (incorrecte)..........EM FA L'EFECTE que L'HEM ENCERTAT/ ENSOPEGAT/ ENDEVINAT (correcte)
-M'HA DONAT mareig (incorrecte).......M'HA VINGUT mareig/ M'HA AGAFAT un mareig  (correcte) 
-Això EM DÓNA sed (incorrecte)............Això EM FA VENIR sed (correcte)
-No EM DONIS la llauna (incor.)......No EM CARREGUIS/ M'ATABALIS/ EM MAREGIS/ EM TOQUIS LA PERA (correcte)
-DONAR-SE COMPTE (incor.)........ADONAR-SE (correcte)
-DONAT que (incor.)........ATÈS que (correcte)
-DONAR DE MENJAR a algú (incorrecte)........DONAR MENJAR a algú (correcte)
-DONAR A CONÈIXER (incorrecte).........FER SABER/ FER CONÈIXER (correcte)
-DONAT el cas (incor.).......POSAT/ SI ÉS/ ATÈS el cas (correcte)
-Això no SE'M DÓNA BÉ (incorrecte)...........D'això, no ME'N SURTO GAIRE/ Això no ÉS EL MEU FORT/ Això no EM VA GAIRE BÉ/ No TINC FACILITATPER A això (correcte)
-No LI DONIS IMPORTÀNCIA (incorrecte).........No EN FACIS CABAL/ No ÉS PAS TANT IMPORTANT/ No T'HI ATABALIS (correcte)
-EM DÓNA LA SENSACIÓ que al final no vindrà (incorrecte)............EM FA L'EFECTE que al final no vindran (correcte)
-DONAVA pena (incorrecte)..........FEIA pena (correcte)
-EM DÓNA CORTE, anar-hi (incorrecte).........EM FA COSA/ EM FA VERGONYA, anar-hi (correcte)
-EM DÓNA mandra (incorrecte)..........EM FA mandra (correcte)
-EM DÓNA fàstic (incorrecte)..........EM FA fàstic (correcte)
-EM DÓNA por (incorrecte)............EM FA por/ EM FA AGAFAR por (correcte)
-No EM DÓNA LA GANA (incorrecte)........No EM VE DE GUST/ No EM VE BÉ/ No EN TINC GANES/ No EM FA EL PES (correcte)
-EM DÓNA GRIMA (incorrecte)..........EM FA ESGARRIFANÇA (correcte)
-EM DÓNA REPELÚS (incorrecte).............EM FA AGAFAR ANGÚNIA7 EM FA ANGÚNIA (correcte)
-El genoll EM DÓNA molèsties (incorrecte)........El genoll EM FA TENIR/ EM PORTA molèsties (correcte)
-Aquest cotxe M'HA DONAT molts de problemes (incorrecte)............Aquest cotxe M'HA FET TENIR molts de problemes (correcte)
-Tant de soroll EM DÓNA mal de cap (incorrecte).........Tant de soroll EM FA VENIR mal de cap (correcte)
-El meu germà DÓNA classes de Matemàtiques (incorrecte)..........El meu germà FA classes de matemàtiques (correcte)
-ET DONAVA PER perdut (incorrecte)..........ET FEIA perdut (correcte)
-DONAT el cas (incorrecte)..........ATÈS el cas (correcte)
-DONAR A LLUM (incorrecte)..........PARIR/ TENIR UN FILL (correcte)
-Quin espant que M'HAS DONAT! (incorrecte).......Quin espant que M'HAS FET/ CLAVAT! (correcte) 

-DONAR SUPORT (acceptat).........FER COSTAT (genuí)

(*) més informació: clica aquí .2. Substitució del verb "DONAR" (incorrecte) per "FER + Infinitiu" (correcte). Veiem-ne alguns casos:
.
INCORRECTE.................................................CORRECTE
.
DONAVA ganes de fer-li un petó..................Feia venir ganes de fer-li un petó
Aquest vestit et DÓNA un aire hipi..............Aquest vestit et fa agafar un aire hipi
La xocolata em DÓNA força mental..............La xocolata em fa agafar força mental
Això em DÓNA mal de cap............................Això em fa agafar/ fa venir mal de cap
Aquest color blau li DÓNA vida al quadre.....Aquest color blau li fa agafar vida al quadre
Menjar això et DONARÀ forces....................Menjar això et farà agafar forces
Aquesta pel·lícula em DÓNA son..................Aquesta pel·lícula em fa venir / fa agafar son
Aquesta sessió em DÓNA set .......................Aquesta sessió em fa venir / fa agafar set
Aquest lloc em DÓNA claustrofòbia .............Aquest lloc em fa venir / fa agafar claustrofòbia
DÓNA-LI a la màquina ....................................Fes anar / fes funcionar la màquina


3. La traducció de "darse un golpe" per "donar-se un cop" (acceptada, però no genuïna) en comptes de "fer-se o clavar-se un cop" (genuïna) ha portat a dir malament expressions catalanes que fan servir "fer un cop", les quals han agafat l'expressió "donar un cop". Per exemple:
. 
2.1....................expressió no genuïna: DONAR un cop d'ull a una cosa
...................expressió correcta:  FER un cop d'ull a una cosa
2.2....................expressió no genuïna: DONAR un cop de mà
.................... expressió correcta: FER un cop de mà4.Observem que quan en castellà es diu "me da", "te da", ... en català es tradueix per "tinc", "tens", ... o bé, segons els casos, per "em fa", "et fa", o altres equivalents... i no pas per "em dóna", "et dóna", .... Veiem com sovint es fa aquesta confusió:

......CASTELLÀ..................................................CATALÀ
Me da la impresión...........................traducció incorrecta: Em DÓNA la impressió
.......................................................traducció correcta: EM FA l'efecte/ TINC la impressió/ EM FA la impressió
No me da tiempo de acabar...........traducció incorrecta: No em DÓNA temps d'acabar
...........................................................traducció correcta: No TINC temps d'acabar
Me da igual........................................traducció incorrecta Em DÓNA igual
.............................................................traducció correcta: Tant EM FA / Tant M'ÉS/ Tant LI FA/ M'ÉS igual/ Tant SE VAL
No me da la gana.............................traducció incorrecta: No em DÓNA la gana
...........................................................traducció correcta: No em VE DE GUST / no EN TINC GANES
Me da mucha rabia..........................traducció incorrecta: Em DÓNA molta ràbia
............................................................traducció correcta: Em FA molta ràbia
Me da mucho hasco ........................traducció incorrecta: Em DÓNA molt fàstic
............................................................traducció correcta: Em FA molt de fàstic


5. Resumint: quan en castellà s'escrigui o es digui "DAR", en català ho traduirem per:
.
a. "DONAR" si el significat és "LLIURAR" (ENTREGAR en castellà)

b. En cas que no signifiqui "LLIURAR" mirarem si es tradueix per "FER" o per un altre veb o expressió equivalent

c. En cas que no es pugui traduir per "FER" , mirarem si es pot traduir per "FER + Infinitiu"

Ves a dalt