EL VERB DONAR

Torna a l'inici
.
El verb "DONAR" en català significa bàsicament "LLIURAR". En canvi el verb "DAR" en castellà té moltes utilitats i, en molts casos, va més enlla del significat de LLIURAR, i agafa diferents significats (Exemple: esto DARÁ mucho que hablar, no DA el brazo a torcer, DAR plantón, etc)

El verb "DAR" en castellà es traduirà pel verb "DONAR" en català només quan tingui el significat de LLIURAR ("ENTREGAR" en castellà). En els altres casos utilitzarem el verb "FER" , el verb "FER + Infinitiu" o altres verbs adients o equivalents.
Veiem-ho:

1.Substitució del verb "DONAR" (incorrecte) per "FER" (correcte). En alguns casos ho canviarem per l'expressió catalana corresponent:

INCORRECTE...........................................CORRECTE
.
DONA'T pressa..............................................Afanya't (del verb "afanyar-se")
DONAT el cas de que ...................................Atès el cas que
Em DÓNA la sensació ..................................Tinc la sensació / em fa la sensació
Em DÓNA la impressió ................................Em fa l'efecte/ tinc la impressió / em fa la impressió
En Carles no DONAVA ni cop a classe........En Carles no feia res /no feia ni brot a classe
En Jordi em DÓNA classes de Mates .........En Jordi em fa classes de Mates
No li DONIS tant al coco / tarro.....................No et capfiquis tant / no t'hi capfiquis tant/ no t'hi encaparris 
No li DONIS tantes voltes...............................No t'hi capfiquis tant
No em DÓNA la gana......................................No em ve de gust / no em ve bé / no en tinc ganes
Em DÓNA CORTE...........................................Em fa vergonya/ em fa cosa 
DÓNA'M un petó..............................................Fes-me un petó
Ja et DONAVA per perdut ..............................Ja et feia perdut
DONAR a llum ................................................Parir / tenir un fill
De què DÓNES classes?...............................De què fas classes?
DONAR plantón..............................................Deixar plantat
DONAR un gir de 180º ...................................Fer un gir de 180º
DONAR un pas endavant...............................Fer un pas endavant
DÓNA IGUAL!.................................................Tant és/ tant li fa/ tant se val/ és igual/ tant li fum/ tant li fot
Em DÓNA igual ..............................................M'és igual / tant em fa / tant se me'n fa
Em DÓNA mandra / peresa ...........................Em fa mandra
Em DÓNA fàstic..............................................Em fa fàstic
DONAVA pena.................................................Feia pena
Em va DONAR un repelús! ...........................Em va fer una angunia!
Això DÓNA per molt! ....................................D'això, se'n pot treure molt/ se'n pot treure molt de suc
Tant se me'n DÓNA........................................Tant me fa / tant se me'n fa / tant m'és
Què més DÓNA..............................................Tant és / tant li fa
DONAR-SE per enterat ..................................Estar-ne assabentat
DONAR problemes ........................................Portar problemes
DONAR-SE una volta per un lloc...................Fer un vol per un lloc
Això se'm DÓNA molt bé................................Això ho sé fer molt bé / d'això, me'n surto molt bé / això ho domino / això és el meu fort
DONAR a conéixer...........................................Fer saber / fer conèixer
DONAR suport..................................................Fer costat
Quin susto m'has DONAT! ..............................Quin espant que m'has fet!
Això DÓNA que pensar ...................................Això fa pensar
Això em DÓNA set (de beure) ........................Això em fa venir set
Què t'ha DONAT l'exercici 3?..........................Què t'ha sortit l'exercici 3?
Aquest exercici no em DÓNA .........................Aquest exercici no em surt
Em DÓNA ràbia.................................................Em fa ràbia
DONAR de menjar ...........................................Donar menjar
Aquest genoll em DÓNA molèsties................Aquest genoll em fa molèsties
Aquí no em DÓNA el sol .................................Aquí no em toca el sol
És que em DONARÀ algo, eh?........................És que m'agafarà alguna cosa, eh?
DÓNA-LI al botó vermell .................................Prem/pitja el botó vermell
Què DONEN avui a la televisió?......................Què fan avui a la televisió?
Et DONARÉ, eh!................................................Et picaré, eh!/ te la fotré, eh! 
Això DONARÀ molt que parlar .......................D'això se'n parlarà molt
Em DONO compte............................................Me n'adono
No li DONIS importància .................................No en facis cabal / no és important / no té importància
Vull DONAR-LI una sorpresa ..........................Li vull fer una sorpresa
Li ha DONAT per riure......................................S'ha posat a riure/ li ha agafat per riure .... (altres d'equivalents)

(*) més informació: clica aquí .2. Substitució del verb "DONAR" (incorrecte) per "FER + Infinitiu" (correcte). Veiem-ne alguns casos:
.
INCORRECTE.................................................CORRECTE
.
DONAVA ganes de fer-li un petó..................Feia venir ganes de fer-li un petó
Aquest vestit et DÓNA un aire hipi..............Aquest vestit et fa agafar un aire hipi
La xocolata em DÓNA força mental..............La xocolata em fa agafar força mental
Això em DÓNA mal de cap............................Això em fa agafar/ fa venir mal de cap
Aquest color blau li DÓNA vida al quadre.....Aquest color blau li fa agafar vida al quadre
Menjar això et DONARÀ forces....................Menjar això et farà agafar forces
Aquesta pel·lícula em DÓNA son..................Aquesta pel·lícula em fa venir / fa agafar son
Aquesta sessió em DÓNA set .......................Aquesta sessió em fa venir / fa agafar set
Aquest lloc em DÓNA claustrofòbia .............Aquest lloc em fa venir / fa agafar claustrofòbia
DÓNA-LI a la màquina ....................................Fes anar / fes funcionar la màquina


3. La traducció de "darse un golpe" per "donar-se un cop" (acceptada, però no genuïna) en comptes de "fer-se o clavar-se un cop" (genuïna) ha portat a dir malament expressions catalanes que fan servir "fer un cop", les quals han agafat l'expressió incorrecta "donar un cop". Per exemple:
. 
2.1....................expressió no genuïna: DONAR un cop d'ull a una cosa
...................expressió correcta:  FER un cop d'ull a una cosa
2.2....................expressió no genuïna: DONAR un cop de mà
.................... expressió correcta: FER un cop de mà4.Observem que quan en castellà es diu "me da", "te da", ... en català es tradueix per "tinc", "tens", ... o bé, segons els casos, per "em fa", "et fa", o altres equivalents... i no pas per "em dóna", "et dóna", .... Veiem com sovint es fa aquesta confusió:

......CASTELLÀ..................................................CATALÀ
Me da la impresión...........................traducció incorrecta: Em DÓNA la impressió
.......................................................traducció correcta: EM FA l'efecte/ TINC la impressió/ EM FA la impressió
No me da tiempo de acabar...........traducció incorrecta: No em DÓNA temps d'acabar
...........................................................traducció correcta: No TINC temps d'acabar
Me da igual........................................traducció incorrecta Em DÓNA igual
.............................................................traducció correcta: Tant EM FA / Tant M'ÉS/ Tant LI FA/ M'ÉS igual/ Tant SE VAL
No me da la gana.............................traducció incorrecta: No em DÓNA la gana
...........................................................traducció correcta: No em VE DE GUST / no EN TINC GANES
Me da mucha rabia..........................traducció incorrecta: Em DÓNA molta ràbia
............................................................traducció correcta: Em FA molta ràbia
Me da mucho hasco ........................traducció incorrecta: Em DÓNA molt fàstic
............................................................traducció correcta: Em FA molt de fàstic


5. Resumint: quan en castellà s'escrigui o es digui "DAR", en català ho traduirem per:
.
a. "DONAR" si el significat és "LLIURAR" (ENTREGAR en castellà)

b. En cas que no signifiqui "LLIURAR" mirarem si es tradueix per "FER" o per un altre veb o expressió equivalent

c. En cas que no es pugui traduir per "FER" , mirarem si es pot traduir per "FER + Infinitiu"

Ves a dalt