CONSTRUCCIONS DIVERSES que diem malament

Torna a l'inici:

Hi ha una sèrie de construccions que sovint les fem copiant-les del castellà i que cal adonar-se'n, que en català es diuen de manera diferent.
Veiem-ne alguns exemples:1. "MENYS MAL" (incorrecte) en comptes de "SORT/ ENCARA SORT/ ENCARA BO/ ENCARA RAI/ QUINA SORT/ QUE BÉ" (correcte). Aquest error el fem en expressions com les següents:

INCORRECTE ...................................................................CORRECTE
Menys mal que m'ho has dit!.....................................Sort que m'ho has dit!
No plou ara? Menys mal, doncs!..............................No plou, ara? Quina sort/ Que bé, doncs!2."COM ..." (incorrecte) en comptes de "COM QUE ..." (correcte). Aquest error el fem en expressions com les següents:

INCORRECTE ...................................................................CORRECTE
com no t'he vist, no t'he avisat ........................com que no t'he vist, no t'he avisat
com no escoltes, no te n'adones ....................com que no escoltes, no te n'adones
com no hi eres, t'ho has perdut ......................com que no hi eres, t'ho has perdut
com tinc poc temps, no ho faig ......................com que tinc poc temps, no ho faig
.
.
3. "COM ..." (incorrecte) en comptes de " SI ..." (correcte):
Veiem aquest error en expressions com les següents:

INCORRECTE .................................................................CORRECTE
com no sigui veritat, ja ho veuràs!.........................si no és veritat, ja ho veuràs!
com no vinguis t'esborrarem .................................si no vens t'esborrarem
com t'acostis, prepara't.........................................si t'acostes, prepara't 
com ho hagis dit a en Pere, m'enfadaré! ...............si ho has dit a en Pere, m'enfadaré!


.
4. "COM NO" (incorrecte) en comptes de "I TANT" o "I TANT QUE SI" (correcte)
Com que en castellà es fa servir l'expressió "como no!" per indicar que una cosa o un fet és evident o indiscutible, hi ha catalanoparlants que ho tradueixen literalment i ho fan servir en català dient "com no!" , substituint l'expressió equivalent en català "i tant!", "i tant que si!", "només faltaria!", "és clar que sí!". Un exemple seria:

INCORRECTE ....................................................................CORRECTE
-vindràs demà? -com no! ............................................-vindràs demà? - i tant!


.
.
5. "EL PROPI / LA PRÒPIA" (incorrecte) en comptes de "EL MATEIX / LA MATEIXA" o "...MATEIX / MATEIXA" (correcte)
INCORRECTE............................................................................CORRECTE
el propi jugador ho va reconèixer............................el mateix jugador ho va reconèixer / ho va reconèixer el jugador mateix
S'han queixat els propis alumnes.....s'han queixat els mateixos alumnes/ els alumnes mateixos
van veure la propia Madona..................................van veure la mateixa Madona
hi havia el propi President de la Generalitat............hi havia el mateix President de la Generalitat
el propi Conseller de Benestar ho va dir................el mateix Conseller de Benestar ho va dir / ho va dir el Conseller de Benestar mateix

.
.
6. "VARIOS, VARIES" (incorrecte) en comptes de "DIVERSOS, DIVERSES" (correcte)
Els adjectius "varios" o "varias" castellans es tradueixen en català per "diversos/diverses" quan vagi seguit d'un substantiu, i per "alguns/algunes, uns quants/unes quantes" quan NO vagin seguit d'un substantiu (en alguns casos també quan vagin seguits d'un substantiu) .En tots aquests casos mai ho traduirem per "varis, varies" .
Si, però, podem fer servir en català "varis/varies" quan signifiqui "diferents" o "variats". Per exemple: "vaig trobar-me a dins del cotxe objectes varis"
Veiem exemples on no hem de fer servir "varis/varies":

INCORRECTE..................................................................................CORRECTE
hi havia varies persones que cridaven ....hi havien unes quantes / algunes persones que cridaven
l'he vist varis cops.....................................................l'he vist diversos cops / l'he vist uns quants cops
t'he dit varies vegades que pugis......................t'he dit diverses / unes quantes vegades que pugis
jo n'he vist varis...................................................................jo n'he vist uns quants
han suspès varis .......................................................n' han suspès uns quants

.

7. "DEGUT A ..." (incorrecte) en comptes de "A CAUSA DE ..." (correcte)
És correcte quan "degut" és participi del verb deure i es refereix a un substantiu, cas en què pot ser femení i plural; però és incorrecte com a locució preposicional, i en aquest cas s'ha de substituir per "a causa de".
Exemples:
Aquesta olor és deguda a la perfumada que van fer ahir els nois. (CORRECTE)
Degut a la perfumada d'ahir, se sent molta olor (INCORRECTE)
A causa de la perfumada d'ahir, se sent molta olor (CORRECTE)

.
8. "ANAR A + INFINITIU" com a futur immdiat (incorrecte)

"ANAR A + INFINITIU", en català, no significa futur immediat, sinó que significa desplaçament. Ex: "VAIG A DIR-TE una cosa", en català, significa "EM DESPLAÇO A UN LLOC DES D'ON ET DIRÉ una cosa'.
En castellà sí que és correcte la construcció 'IR A + INFINITIU' com a futur immediat. Això fa que molts catalanoparlants ho calquin i ho diguin en català fent-ho servir com a futur immediat
Si volem referir-nos a un futur immediat, en català, no farem servir mai la construcció 'ANAR + INFINITIU', sinó que farem servir un verb en futur o altres partícules com "ESTAR A PUNT DE + INFINITIU","ARA MATEIX + FUTUR", 'ARA + FUTUR'

Exemples:
INCORRECTE............................................................CORRECTE
calleu, que el concert va a començar.........calleu, que el concert està a punt de començar/ començarà ara mateix.
em sembla que no va a venir ningú...............em sembla que no vindrà ningú
vas a menjar, ara?...........................................menjaràs ara?
*("vas a menjar, ara?" en català significa "vas fisicament a un lloc on menjaràs")
vas a venir demà?..........................................vindràs demà?
*("vas a venir" en català no significa res)
què vas a estudiar l'any vinent? .................què estudiaràs l'any vinent?
*("vas a estudiar" en català significa "et trasllades a un lloc físic o geogràfic a estudiar")
vas a dir-li a la Magda, el que t'he explicat? ...........li diràs a la Magda, el que t'he explicat?
*("vas a dir-li quelcom" en català significa que "vas a un lloc des d'on li diràs quelcom a algú". Ex: ara vaig a dir la lliçó a la classe)
va a ploure demà?...............................plourà demà?
què vas a fer, demà ?......................................què faràs, demà?
anem a veure...........................fixem-nos-hi / compte / "vejam" /atenció / veiem què passa
.

9. "ELS DOS / ELS TRES / ..." (incorrecte) en comptes de "TOTS DOS / TOTS TRES /..." (correcte)A causa de que en castellà es fan construccions com "venid los dos rápidamente", en català hi ha gent que diu "veniu els dos ràpidament", però hauríem de dir "veniu tots dos ràpidament". Veiem-ne altres exemples:
.............INCORRECTE......................................................CORRECTE
van venir els tres a la reunió................................van venir tots tres a la reunió
he dit que pugéssiu els dos...................................he dit que pugéssiu tots dos
vaig veure als dos a primera fila..........................vaig veure a tots dos a primera fila
.
.
.
10. Diferència entre "SENTIR" i "ESCOLTAR":Fixa't amb aquesta frase: T'he sentit el que deies però no t'he escoltat
En català distingim entre els verbs SENTIR i ESCOLTAR, de la següent manera:


SENTIR significa rebre sons i soroll per la orella , pel simple fet de tenir orella, és a dir, de manera involuntària i natural, sense fer cap esforç concret. Per tant, és una acció natural, no voluntària. Si no volem sentir una cosa, ens hem de tapar les orelles.
ESCOLTAR
significa fer l'esforç i tenir la intenció d'entendre o rebre per l'orella una determinada informació. Per tant és una acció voluntària.
Així diem en català:
"crida més fort, que no
et sento bé" (= crida més fort, que no m'arriba el soroll que emets)
"on tens el cap ara? que no m'escoltes el que et dic?" (podem sentir el que ens diuen, però alhora no escoltar, és a dir, no parar atenció al que ens diuen)
Mai direm en català:
"crida més fort, que
no t'escolto bé" (no escoltar bé seria no poder entendre o intentar entendre el que ens diuen, és a dir, no saber escoltar)
Tampoc direm: "aquest matí he escoltat per la radio que avui canvien l'hora" (això voldria dir que tenies la intenció de rebre aquesta noticia i hi has parat atenció, però la realitat és que t'ha arribat la informació pel simple fet de tenir la radio engegada)
però sí que direm: "aquest matí he sentit per la radio que avui canvien l'hora" (és a dir, jo estava escoltant la radio-intencionadament-, però m'ha arribat la informació que avui canviaven l'hora)
És a dir, podria dir correctament: "aquest matí, escoltant la radio, he sentit que avui canviaven l'hora"

Recordem-ho bé: SENTIR és una acció involuntària i inintencionada (sentim pel simple fet de tenir orelles) . ESCOLTAR és una acció voluntària i intencionada

Per ESCOLTAR cal l'esforç de parar atenció per intentar entendre o gaudir del que SENTIM per l'orella
En castellà no es fa aquest distinció i es diu ESCUCHAR tanat pel nostre ESCOLTAR com pel nostre SENTIR.
.
.

11. SEMBLA SER (incorrecte) en comptes de SEMBLA (correcte)
Veiem-ne algun exemple:

............INCORRECTE......................................................CORRECTE
Sembla ser que demà plourà.................................Sembla que demà plourà
Sembla ser que no hi és, la Carla..........................Sembla que no hi és, la Carla
Sembla ser que avui no hi ha reunió.....................Sembla que avui no hi ha reunió
.


 12. "MOLT ...." (poc genuí) en comptes de "MOLT DE ..." (correcte) ; "TANT/S..." (poc genuí) en comptes de "TANT/S DE ..." (correcte); "BASTANT/S..." (poc genuí) en comptes de "BASTANT/S DE ..." (correcte)
Com podem veure en les expresion catalanes "fas molt de goig", "fa molt de temps que no plou","fa molt de fred", "no fa tant de fred", en català fem servir "molt/s o tant/s de + substantiu masculí" per referir-nos a "una quantitat gran de..." seguida d'un substantiu masculí. En castellà però, es diu "hace mucho tiempo", "hace mucho frío", etc, i aquest "de" seguit de "molt/s " o "tant/s" no es fa servir.
Això fa que molta gent tampoc el faci servir en català. Per exemple hem de dir: avui hi ha molt detrànsit a la carretera ( i no pas: avui hi ha molt trànsit a la carretera); avui no fa tant de fred com ahir ( i no pas: avui no fa tant fred com ahir), etc ,... . Recordem que això només passarà si el substantiu que segueix és masculí.
No cal confonfre-ho amb l'expresió "molt/s o tant/s + adjectiu" (per exemple: ets molt maco, es una casa molt petita, aquest color és molt fosc, etc.)
Observem però que el cas "molta/es o tanta/es + substantiu femení" mai anirà seguit de "de". Per exemple: hi havien moltes noies, tinc molta calor, tinc molta feina, no hi havia tanta gent com ahir , etc.
Veiem-ne alguns exemples:

CASTELLÀ .............................................CAT.POC GENUÍ.....................CAT.CORRECTE
esto hace mucho daño.............................això fa molt mal...................això fa molt de mal
hace mucho tiempo que está.................fa molt temps que hi és.......fa molt de temps que hi és
hace mucho frío ........................................fa molt fred .....................fa molt de fred
ayer hacía mucho viento........................ahir feia molt vent...................ahir feia molt de vent
hay mucho tráfico.................................hi ha molt trànsit................hi ha molt de trànsit
ya no tengo tanto frío..........................ja no tinc tant fred..................ja no tinc tant de fred
un bosque con muchos árboles..........un bosc amb molts arbres.........un bosc amb molts d'arbres
tengo muchos libros en la cartera.....tinc molts llibres a la maleta...tinc molts de llibres a la maleta
.