VERBS REFLEXIUS EN CATALÀ O EN CASTELLÀ

Torna a l'inici


Cada idioma té la seva manera de fer i construir els verbs reflexius, i ho fa segons la manera de veure i entendre les coses de la cultura que ha elaborat o configurat aquest idioma al llarg dels segles.


1. Una confusió que es fa sovint és fer verbs reflexius en català que realment no ho són, a causa que en castellà sí que ho són.


En català, mai no ENS CAIEM, ni SE'NS CAUEN les coses a terra, ni ENS CALLEM, ni ENS RIEM, ni 
ENS DEMANEM coses, ni SE'NS PASSA el mal de cap o altres mals, ni ENS BAIXEM d'un cotxe, ni ENS PUGEM a un cotxe, ni ENS MARXEM d'un lloc, ni ENS TROBEM algú pel carrer, ni ENS PASSEM per casa d'algú, ni ENS LLEGIM un llibre, ni ENS SORTIM de la carretera, ni les coses ES SURTEN dels llocs, ni tampoc ENS FEM el sord (el despistat, l'enfadat, el simpàtic,...).

 En català, sempre CAIEM, ENS CAUEN les coses a terra, CALLEMRIEMDEMANEM coses, ENS PASSA el mal de cap o altres mals, 
BAIXEM d'un cotxePUGEM a un cotxeMARXEM ENS EN ANEM d'un lloc, TROBEM algú pel carrer, PASSEM per casa d'algú, LLEGIM un llibre, SORTIM de la carretera, es coses SURTEN dels llocs i FEM el sord (el despistat, l'enfadat, el simpàtic,...).

Exemples:

CASTELLÀ...................................................CATALÀ

me he reido de esto................................traducció incorrecta: m'he rigut d'això
................................................................traducció correcta: he rigut d'això  


súbete al tren de la democracia..............traducció incorrecta: puja't al tren de la democràcia 
.................................................................traducció correcta:
puja al tren de la democràcia

me he caido.............................................traducció incorrecta: m'he caigut
................................................................traducció correcta:
he caigut

 

se subió al autobús y se marchó.............traducció incorrecta: es va pujar a l'autobús i es va marxar
................................................................traducció correcta: va pujar a l'autobús i se'n va anar
 

se me ha caido esto.................................traducció incorrecta: se m'ha caigut això
.................................................................
traducció correcta: m'ha caigut això 


me he subido al coche.............................traducció incorrecta: m'he pujat al cotxe
.................................................................traducció correcta:
he pujat al cotxe
 

Ana se ha marchado esta mañana..........traducció incorrecta: l'Anna s'ha marxat aquest matí
.................................................................traducció correcta: l'Anna ha sortit / se n'ha anat aquest matí

yo me marché de ahí enseguida...............................traducció incorrecta: em vaig marxar d'allà de seguida
.................................................................traducció correcta: vaig fugir / me'n vaig anar d'allà de seguida
 

cállate, por favor!.....................................traducció incorrecta: calla't, si us plau! .................................................................traducció correcta: calla, si us plau!

Fernando Alonso se ha salido de la carretera.......traducció incorrecta: En Fernando Alonso s'ha sortit de la carretera.................................traducció correcta: En Fernando Alonso ha sortit de la carretera

me pediré una cerveza...............................traducció incorrectaem demanaré una cervesa 
................................................................traducció correcta: demanaré una cervesa  

2. Un error molt habitual és la substitució del verb "anar-se'n" pel verb "anar-se" (traduït literalment del verb castellà "irse").
Al traduïr-se literalment del castellà, es perd el pronom feble "en" característic de la nostra llengua (vegeu l'apartat pronoms febles)

Aquesta pèrdua del pronom "en" succeeix també en altres verbs.

Veiem-ne alguns exemples:

2.1. "anar-se'n"

me he ido de aquí...................................traducció incorrecta: m'he anat d'aquí
................................................................traducció correcta: me n'he anat d'aquí
Carla se ha ido ahora......................................................traducció incorrecta: la Carla s'ha anat ara
..............................................................traducció correcta: la Carla se n'ha anat ara


2.2. "alegrar-se'n"

ya estás aqui? me alegro .......................traducció incorrecta: ja ets aqui? m'alegro
................................................................traducció correcta: ja ets aquí? me n'alegro


2.3. "adonar-se'n"

ya me he dado cuenta............................traducció incorrecta: ja m'he adonat
.................................................................traducció correcta: ja me n'he adonat