ELS CASTELLANISMES MÉS FREQÜENTS:

Torna a l'origen

Aquí pots veure alguns dels castellanismes que ara mateix se senten més i que cal corregir més urgentment:

.
   1. Utilització de l'expressió "COM" (incorrecte) en comptes de l'expressió "COM QUE " (correcte). Exemples:

com  no hi havia ningú, se'n va anar............com que no hi havia ningú, se'n va anar
com sempre que vinc, tu no hi ets, aleshores no vindré mai més...............com que sempre que vinc, tu no hi ets, aleshores no vindré mai més
com els polítics són així, aleshores passa el que passa.........com que els polítics són així, aleshores passa el que passa


   2. Utilització de l'expressió "COM + SUBJUNTIU" (incorrecte) en comptes de l'expressió "SI + PRESENT " (correcte). Exemples:

com no hi hagi ningú, quedaré molt malament............si no hi ha ningú, quedaré molt malament
com em toqui a mi ser el primer, ho tinc difícil..........si em toca a mi ser el primer, ho tinc difícil

.

  3. Utilització del verb ESTAR (incorrecte) en comptes de SER, SER-HI o HAVER-HI (correcte). Ex:

en Pere no està ..................en Pere no hi és
estaven tots menys la Carla..............hi eren tots menys la Carla
on està això?.....................on és això?
això està mollat.................això és moll
encara estic viu..................encara sóc viu
ahir no estava, en Jordi.................ahir no hi era, en Jordi
tot està molt car, ara............tot és molt car, ara
està clar!............................és clar!
la pizza està boníssima............la pizza és boníssima

...per a més exemples clica aquí
*Recorda: 
   -El verb ESTAR el farem servir només quan vagi seguit de gerundi o adjectiu que denoti una qualitat canviable i no estable ni permanent
  -Cal fer servir el verb SER (i no pas el ver ESTAR) a davant d'un adverbi de lloc i a davant d'un adjectiu que denoti una qualitat permanent i estable (no direm "estàs boig", sinó que direm "ets boig". No direm "estàs viu", sinó que direm "ets viu")


.
 4. Calcar els verbs que són reflexius en castellà i fer-los erròniament també reflexius en català

 En català, mai no ENS CAIEM, ni  SE'NS CAUEN les coses a terra, ni ENS CALLEM, ni   ENS RIEM, ni ENS BAIXEM d'un cotxe, ni ENS PUGEM a un cotxe, ni ENS MARXEM d'un lloc, ni ENS TROBEM algú pel carrer, ni ENS PASSEM per casa d'algú, ni ENS LLEGIM un llibre, ni ENS SORTIM de la carretera, ni tampoc les coses ES SURTEN dels llocs

 En català, sempre CAIEM, ENS CAUEN les coses a terra, CALLEMRIEMBAIXEM d'un cotxePUGEM a un cotxeMARXEM ENS EN ANEM d'un lloc, TROBEM algú pel carrer, PASSEM per casa d'algú, LLEGIM un llibre, SORTIM de la carretera i les coses SURTEN dels llocs

Exemples:

l'aigua s'ha sortit del got perquè n'hi has posat massa.........l'aigua ha sortit del got perquè n'hi has posat massa
s'ha caigut a terra i s'ha fet mal...........ha caigut a terra i s'ha fet mal
no et riguis, que t'ho dic de debò..........no riguis,que t'ho dic de debò
se t'ha caigut la carpeta a terra..........t'ha caigut la carpeta a terra
aquest matí m'he trobat el Jordi al carrer nou.........aquest matí he trobat el Jordi al carrer nou


.
 5. Utilització de  la paraula PROPI/A (incorrecte) en comptes de MATEIX/A (correcte), en expressions com les següents:

-la setmana vinent vindrà el propi senyor batlle a explicar-ho.......la setmana vinent vindrà el mateix senyor batlle a explicar-ho
-la pròpia Madona va dir que no cantaria en mai en playback.........la mateixa Madona va dir que no cantaria mai en playback
-a la trobada va parlar el propi Guardiola.........a la trobada va parlar el Guardiola mateix

.   


6. Utilització de GRAN (incorrecte) en comptes de GROS (correcte) en els casos en que ens volem referir al volum físic d'una cosa o persona. Ex:

tenia un cotxe molt gran ..............tenia un cotxe molt gros
aquesta taula és molt més gran .....aquesta taula és molt més grossa
m'ha sortit un nombre molt gran......m'ha sortit un nombre molt gros
aquest jersei és massa gran per a tu.......aquest jersei és massa gros per a tu
en Messi és un dels grans....................en Messi és un dels millors/ més bons
m'agrada molt el que dius. Ets molt gran!..........m'agrada molt el que dius. Ets molt bo/fantàstic/
aquest got és molt gran ....................aquest got és molt gros

.
**Fixem-nos que "GRAN" el farem servir sempre a davant d'un substantiu quan ens referim a l' "edat avançada d'una persona" o bé quan el posem a davant d'un substantiu. Anirà darrera un substantiu quan expressi AMPLITUD o PROFUNDITAT

 Per exemple: és un gran home, aquesta habitació és molt gran (és a dir: aquesta habitació és molt àmplia), en Pere és més gran que jo (és a dir: en Pere té més anys que jo), etc.
Però mai direm: aquest got és més gran que l'altre, sinó que direm: aquest got és més gros que l'altre


.
 7. Utilització de l'expressió  ELS DOS / LES DUES (incorrecte) en comptes de TOTS DOS / TOTS DUES (correcte) . Veiem-ne algun exemple:

a mi m'agraden els dos, i a tu?................a mi m'agraden tots dos, i a tu?
veniu els dos ara mateix, si us plau.........veniu tots dos ara mateix, si us plau
tenia tanta gana, que m'he menjat les dues........tenia tanta gana, que me les he menjat totes dues 
al final em vaig decidir pels dos............al final em vaig decidir per tots dos 


. 
 8. Utilització del verb HAVER en comptes del verb HAVER-HI. Veiem-ne algun exemple:

pot haver gent que arribi a la nit....................pot  haver-hi  gent que arribi a la nit
havia tanta gent al bar, que no s'hi podia entrar...........hi havia tanta gent al bar, que no s'hi podia entrar. 
ha hagut molts cops que ni l'he trucat...........hi ha hagut molts cops que ni l'he trucat 
va haver gent que se'n va anar abans............hi va haver gent que se'n va anar abans
no podia  haver més de sis jugadors al camp.........no podia haver-hi més de sis jugadors al camp


  
.
9. Utilització del verb DONAR (incorrecte) quan no significa "entregar", lliurar. Ex:

no li donis importància.................no en facis cabal
no m'ha donat temps...................no he tingut temps
aquí no em dóna el sol.................aquí no em toca el sol
em dóna igual que no vingui..........tant m'és /tant em fa que no vingui
no dono l'abast .........................no me'n surto / no puc amb tot
faig el que em dóna la gana...........faig el que em ve de gust
què dóna aquest exercici?..............què surt aquest exercici?
què més dóna!...........................tant se val! / tant li fa! / tant és!


...per a més exemples clica aquí .


.
10. Omissió dels pronoms febles EN , HI . Ex:
no vaig veure cap, ahir...............no en vaig veure cap, ahir
qui és que té dos?......................qui és que en té dos?
jo encara no he anat..................jo encara no hi he anat
havia molta gent, em sembla.........hi havia molta gent, em sembla
el meu fill té onze (referint-se als anys)....el meu fill en té onze
m'alegro molt que hagis vingut............me n'alegro molt, que hagis vingut
perdona, no he pensat!.....................perdona, no hi he pensat!

...per a més exemples clica aquí


.
 11. Confusió dels verbs SENTIR ESCOLTAR (error que ja es fa en castellà, on es confon els verbs OIR i ESCUCHAR). Veiem-ne algun exemple:

escoltem el comentari que hi posa en Tal................sentim el comentari que hi posa en Tal
acabem d'escoltar el que ha dit aquest matí en Mas.........acabem de sentir el que ha dit aquest matí en Mas
era a la meva habitació i he escoltat un soroll..........era a la meva habitació i he sentit un soroll
parla més fort, que no t'escolto bé...........parla més fort, que no et sento  


.
12. Utilització de MOLT , TANT, QUANT, BASTANT sense anar seguits de  "DE"  en expressions com. Tot i que està acceptat tant amb DE com sense, és més genuí amb  DE . Exemples:
.
fa molt temps que estudies anglès?..........fa molt de temps que estudies anglès?
quant temps fa que vius aquí?......quant de temps fa que vius aquí?
fa tant temps que no el veig, al teu germà........fa tant de temps que no el veig, al teu germà
fa bastant  fred avui, oi?...............fa bastant de de fred avui, oi?
tinc molt mal de cap aquest matí.............tinc molt de mal de cap, avui


.
13. Utilització de MENYS MAL (incorrecte) en comptes de SORT , ENCARA SORT, ENCARA BÓ o QUINA SORT (correcte). Ex:
.
menys mal que no m'ho vas dir....... sort / encara sort que no m'ho vas dir 
menys mal que n'hi ha.................. sort / encara sort que n'hi ha
no hi ha ningú?  
menys mal!......no hi ha ningú? quina sort!


 14. En català no PARLEM COSES sinó que PARLEM DE COSES. Per això no podem dir Ja HO PARLAREM, sinó que hem de dir Ja EN PARLAREM.

Exemples: 
parla-ho amb la Carla...............parla'n amb la Carla 
demà ho parlaré amb el director...........demà en parlaré amb el director

.
15. Verbs:
.

adivinar...................................endevinar
aplaçar....................................ajornar 

arrastrar-se...............................arrossegar-se
assustar-se...............................espantar-se
atrassar-se...............................endarrerir-se

decepcionar
.............................decebre

despedir-se.............................acomiadar-se
disfrutar.................................gaudir Cos de lletra/ passar-s'ho bé
enterar-se ..............................assabentar-se
enxufar..................................endollar
estornudar..............................estossegar

incluir....................................incloure
*marxar...................................anar-se'n / sortir
rajar-se..................................desdir-se'n / desentendre-se'n  
sentar-se................................asseure's
tirar......................................llençar

*"marxar" en català significa "seguir el pas militar", tot i que ha acabat acceptant-se com a correcte en el cas de significar "anar-se'n" . Recordem la cançó d'en Napoleó: "Napoleó tenia cent soldats, marxant al mateix pas....". En català, genuïnament, no direm mai "no marxis, si us plau!" sino que direm "no te'n vagis, si us plau!" En català, genuïnament, no direm mai "ja marxes?" sino que direm "ja te'n vas?" . .


.
16. Mots:
.

a rajatabla....................................al peu de la lletra / amb pels i senyals
atràs...........................................endarreriment bassura.......................................escombraries
caldo...........................................brou
cuidado!......................................compte! / ull viu! despedida....................................comiat / acomiadament estornut......................................estossec
hombro.......................................espatlla

mandón......................................manaire

mueca........................................ganyota

munyeca....................................canell

ninyera......................................mainadera

novio/a......................................xicot/a 

pelma.........................................pesat / corcó
rato...........................................estona
rissa
...........................................riure

recado........................................encàrrec

susto
...........................................espant

enfermetat
...................................malaltia.

17. Expressions:
.
felicitats!............................per molts anys!
el propi jugador ho va dir.........el mateix jugador ho va dir / ho va dir el jugador mateix
hasta hi havia en Joan!
..........................fins i tot hi havia en Joan!

això és un atràs!...................................això és un endarreriment!
al fi i al cap .......................................al cap i a la fi!
avui és el meu cumpleanys .....................avui és el meu aniversari
avui cumpleixo anys .............................avui faig anys
en Joan ha cumplert 20 ........................ en Joan n'ha fet 20
estoy en ello! / estic en ello!....................m'hi estic posant! / ho estic fent
estàs fent el primo! .............................estàs fent el préssec / el ridícul / el titella
mans a l'obra!.....................................som-hi! / anem per feina! /posem-nos-hi!
això és lo de menys! ............................això rai!
algo és algo! ......................................val més això que rés! / Déu n'hi do!
per favor! ..........................................si us plau!
bones! ............................................. bon dia! / bona tarda!
d'aquí un rato / ratet ......................d'aquí una estona / estoneta
m'he assustat...................................m'he espanatat
quina rissa que em fa! .....................quin riure que em fa!
recent pintat / casat .......................acabat de pintar / casar
recent vingut ...................................nou vingut
nada menys / nada menos ..............si més no / precissament /ni més ni menys
al tanto! / vés al tanto! ................... compte! / vés amb compte!
baix cap concepte ............................de cap manera
tirar la bassura .................................llençar les escombraries

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.