CASTELLANISMES AMB LA LLETRA.....?

Torna a l'inici

Castellanismes que comencen amb la sil·laba......."TA":

INCORRECTE....................................................CORRECTE

tabaco...........................................................tabac
tabarra.......................................................murga / llauna
tabic.............................................................envà
tablado.......................................................taulat / cadafal
tablero........................................................tauler
taburet........................................................tamboret / escambell
tacanyo.......................................................garrepa / avar / gasiu
taco...............................................................paraulota / paraula gruixuda / renec
taladradora.................................................perforadora
taladrar.......................................................foradar / trepar
taladro..........................................................trepant
tamany........................................................mida
tantes ( a les -)...........................................a quarts de quinze / a cap hora / a altes hores de la nit
tanto (al -)..................................................compte / vigila / ull viu
taparrabos...................................................eslip
tapete..........................................................tapet / cobretaula
tasca.............................................................taverna / bar
tassar............................................................taxar
tatxadura.....................................................ratllada / guixada

tatxar............................................................ratllar


Les darreres setmanes vàrem veure:

Castellanismes amb que comencen amb la sil·laba......."PI":

INCORRECTE....................................................CORRECTEpic (pico en castellà).............................................bec
pícaro............................................................astut / murri
pico (quantitat)...........................................escaig / poc més de
píldora..........................................................píndola
pillar.............................................................caçar / arreplegar / agafar
pillín..............................................................pillet / murri
pillo...............................................................pillet / murri
piltrafa..........................................................pelleringa
pingüino........................................................pingüí
pinitos...........................................................passos / temptejos
pinxar...........................................................foradar / rebentar
pinxasso........................................................ppunxada / rebentada

pinxe (feina)................................................rentaplats / marmitó
pinxo (per menjar)...............................................broqueta
pique (a -)....................................................al fons / a pic /en orris
pirat/da........................................................guillat/da
piropejar.......................................................tirar floretes / dir amoretes
piropo............................................................floreta / asmoreta

pistolero........................................................pistoler
pistonut.........................................................magnífic / collonut
pit (prendres les coses a -)..................................prendre's les coses a la valenta
pitada.............................................................xiulada
pitar...............................................................xiular / rutllar (això no rutlla)
pitillera...........................................................porta cigarrets

pitillo...............................................................cigarret / cigarreta
pito..................................................................xiulet / rave (m'importa un -)
pitorreo..........................................................rifada
pitorro............................................................broc petit / galetCastellanismes amb que comencen amb la sil·laba......."PE" :

INCORRECTE..................................................CORRECTE

peató............................................................vianant
peatonal.......................................................de vianants
pedido..........................................................encàrrec / comanda
pedrera........................................................canter
pegatina.......................................................adhesiu
pegues..........................................................entrebancs
peladilla........................................................confit
peliagut........................................................difícil / dur / ardu
pelirojo.........................................................pèl-roig
pelotó...........................................................escamot
peluca...........................................................perruca
peluqueria....................................................perruqueria
penalti...........................................................penal
pendent, la...................................................el pendent
pene..............................................................penis
pepino...........................................................cogombre
pepita............................................................llavor
percater-se..................................................adonar-se de
perilla............................................................masclet / pera de barbeta
periodo..........................................................període
perrera..........................................................gossera
pèrtiga...........................................................perxa
pesadilla........................................................malson
pèsam............................................................condol
pescadilla.......................................................llucet / mare del lluç
petardo..........................................................petard
petxuga..........................................................pitCastellanismes amb que comencen amb la sil·laba......."PA" :

INCORRECTE...........................................CORRECTE

pago.............................................................pagament
pajarita (de paper)....................................ocell de paper
palco............................................................llotja
palitos /palets (per menjar)...............................bastonets
palillo...........................................................escuradents
palique.........................................................xerrameca / xerrera
palmar-la.....................................................dinyar-la
palo-santo....................................................caqui
palomitas.....................................................crispetes
palurdo.........................................................pallús / pagerol
pamplines.....................................................falòrnies / camàndules
pandilla.........................................................colla / trepa
panyals.........................................................bolquers
papanates....................................................sòmines / totxo / tanoca
paraigües.....................................................paraigua
pareado........................................................rodolí
paro..............................................................atur
parpadejar...................................................parpellejar
pàrpado........................................................parpella
parque..........................................................parc
pàrraf............................................................paràgraf
parrafada......................................................discurs
parranda.......................................................gresca / xerinola / tabola
parrilla...........................................................graella
parrillada.......................................................graellada
parte (un)......................................................informe
parxe.............................................................pegat
passe (un)......................................................passi
passillo...........................................................passadís / corredor
passo ( de -)..................................................de passada
pastel.............................................................pastís
pati de llums.................................................celobert
pato................................................................ànec
patxutxo........................................................enpiocat / fomut
pavo...............................................................gall d'indi


Castellanismes que comencen amb la sil·laba......."ME" , "MI","MO", "MU":

INCORRECTE...........................................CORRECTE
medir..........................................................amidar / mesurar
megicà........................................................mexicà
melena.......................................................cabellera
melenut.....................................................cabellut / pelut
membrillo..................................................codonyat
memo.........................................................aturat
menguant...................................................minvant
menos.........................................................menys
menys mal..................................................sort / encara sort / quina sort/ encara rai
menyique....................................................menovell / dit petit
mercadillo...................................................mercat ambulant
mercancia...................................................mercaderia
metxero......................................................encenedor
metxon ( de cabells)..................................ble / floc
miau.............................................................mèu / miol
migeval........................................................medieval
mimat,-da..........................................................consentit,-da / aviciat,-da
mimos..........................................................moixaines
minifalda......................................................minifaldilla
miron,-a.......................................................tafaner,-a / badaire,-a
modos...........................................................maneres
moldejar.......................................................modelar
monedero.....................................................moneder / portamonedes
mono (vestit de treballar).........................granota
moraleja........................................................moralitat
morro ( ex: quin morro!)............................barra (ex: quina barra!)
mosquejar-se................................................picar-se / enmurriar-se
mostrador......................................................taulell
mote...............................................................motiu / malnom / renom / sobrenom
mueca.............................................................ganyota
mujeriego........................................................faldiller / femeller
muleta.............................................................crosses
muletilla..........................................................falca
munyeca..........................................................canell
munyequera...................................................canellera

Castellanismes recents que comencen amb la sil·laba ........"MA":

INCORRECTE...........................................CORRECTE
macarra............................................................macarrò / proxeneta / rufià
macuto..............................................................motxilla
madriguera (de conills, p.e)...........................llodriguera
madronyo.........................................................cireres d'arboç
madurès............................................................maduresa
maestria............................................................mestria
magullat............................................................masegat
major (al por major)........................................a l'engròs
mala pata..........................................................mala sort / pega
mala sombra.....................................................mala sort
maletero............................................................maleter
manada (d'animals).........................................bandada / ramat
manantial..........................................................deu (p.ex: una deu d'aigua)/ brollador
mançana............................................................illa de cases
mançanilla.........................................................camamilla
manco.................................................................manc / manxol
mando (de la televisió).....................................comandament
mandon..............................................................manaire /manaia
mangant.............................................................caragirat / pispa /tinyeta
mangar (robar una cosa)..................................pispar
manguera............................................................mànega
manguito.............................................................maneguet
manivela..............................................................maneta
manso (p.ex: un gos manso).............................manyac
mantel ( de la taula)...........................................estoballes
mantequilla..........................................................mantega
maranya ( posar / buscar maranya)................embolicar la troca / enredar
margarita..............................................................margarida
marimatxo............................................................homenot / gallimarsot
màrmol..................................................................marbre
marrano.................................................................marrà / porc
mascarilla..............................................................màscara
màstil (d'un vaixell / bandera)...........................pal /asta
matadero...............................................................escorxador
mate (d'escacs).....................................................mat
mate ( de bàsquet)...............................................esmaixada
matèria prima...................................................matèria primera /primera matèria
maton.....................................................................pinxo / perdonavides
maüllar...................................................................miolar
maullit (d'un gat)..................................................miol

Castellanismes recents que comencen amb la lletra........"x":

INCORRECTE.............................................CORRECTE

xabacà ........................................................vulgar/ groller
xabola.........................................................barraca
xalat...........................................................guillat/ tocat / tocat de l'ala / tocat del bolet
xaleco.........................................................armilla
xanxullo.....................................................tripijoc /martingala
xapussa.....................................................potineria / barroeria / bunyol / nyap
xapusser...................................................sapastre / matusser / barroer / potiner
xarla..........................................................xerrada
xarlatà......................................................xerraire / bocamoll
xasco.........................................................moc
xatarra......................................................ferralla / ferro vell
xatarrero..................................................ferroveller
xiripa.........................................................xamba / sort
xiflat..........................................................ximple / guillat
xillon..........................................................cridaner / llampant
xino............................................................xinès
xinxar........................................................empipar / fer la guitza
xipirons.....................................................calamarsets
xiste...........................................................acudit
xistós.........................................................bromista /graciós / divertit
xivar-se.....................................................delatar / acusar / xerrar
xivato.........................................................xerraire / espieta / delator
xoriço ( lladre)..........................................lladregot / pispes
xorrada......................................................bajanada / ximpleria
xorro..........................................................raig / broll / doll
xubasquero...............................................impermeable
xulo............................................................fatxenda /pinxo / fanfarró
xungo.........................................................fomut / fotut
xupat..........................................................molt fàcil / ser peix al cove / ser bufar i fer ampolles