El verb HAVER-HI

Torna a l'inici

1. El verb castellà "haber" ("hay") es tradueix en català pel verb "HAVER-HI" i no pas pel verb "HAVER". El pronom "HI" en castellà no existeix i no es fa servir i, al traduïr del castellà aquest verb, sovint hi ha gent que no li posa per l'assimilació del castellà.
Veiem-ne algun exemple:

ha habido algunos casos que si...................Traducció incorrecta: ha hagut alguns casos que si
........................................................................Traducció correcta: hi ha hagut alguns casos que si
hubo 6 personas en el cine...........................Traducció incorrecta: Va haver 6 persones al cinema
..........................................................................Traducció correcta: Va haver-hi 6 persones al cinema

hubo gente que no vino.................................Traducció incorrecta: Va haver gent que no va venir
..........................................................................Traducció correcta: Hi va haver gent que no va venir

ha habido muchos que no salieron................Traducció incorrecta: Ha hagut molts que no van sortir
...........................................................................Traducció correcta: N'hi ha hagut molts que no van sortir


2. Un error que es sol fer també és la traducció literal del verb castellà "HABER QUE" al català "HAVER QUE" (incorrecte). En aquest cas hem de fer servir en català "CAL", "HAVER-SE DE". Veiem-ho en algun exemple:

CASTELLÀ..............................CAT. INCORRECTE...................CAT. CORRECTE
hay que decir que si....................hi ha que dir que si..........s'ha de / cal dir que si
hay que tener en cuenta que......hi ha que tenir en compte que.....s'ha de/ cal tenir en compte que

*Si vols més informació sobre el verb HAVER-HI : clica aquí