CASTELLANISMES A LA TELEVISIÓ I RADIO CATALANES

Torna a l'inici    
   CATELLANISMES SENTITS CADA COP MÉS SOVINT A LA RADIO i LA TELEVISIÓ CATALANES :   La televisió, la radio i els diaris en català ens marquen moltíssim alhora de tenir una referència de com parlar correctament el català. Això és el que hauria de ser.
 Malauradament no és així i, cada cop més, els periodistes d'aquests mitjans parlen un català més i més castellanitzat. Es tan grossa la castellanització del català que utilitzen que ajuda a que la gent agafi com a normal i estàndart les seves castellanitzacions.
 La majoria dels periodistes de la televisió, radio i diaris catalans agafen com a referència el castellà. Segur que no ho fan conscientment, però és clar que no tenen un model a on agafar-se per saber el que és un calc del castellà o el que és català com cal o genuí.

  Els castellanismes que es fan servir més en aquests mitjans són els següents: 

   (*)  Notació utilitzada: amb vermell  hem escrit el que no és correcte (fruit de castellanismes), i amb  blau  el que sí que és correcte en català


     1. Utilització de EL PROPI / LA PRÒPIA  en comptes de  EL MATEIX / LA MATEIXA. 
        Per exemple:
           A la roda de premsa,  el propi  Rajoy ha parlat del cas.............A la roda de premsa, el mateix  Rajoy  ha parlat del cas


       2. Confusió del significat de  SENTIR  i  ESCOLTAR. 
        Per exemple:
          
          
                   -ESCOLTEM ara el comentari que hi posa En Pau Aymerich (incor.).............SENTIM ara el comentari que hi posa En Pau Aymerich  (cor.)

                   -Acabeu d'ESCOLTAR el discurs del President de la Generalitat (incor.).............Acabeu de SENTIR el discurs del President de la Generalitat (cor.)

                   -Ara  ESCOLTAREM les declaracions d'En Messi, pel que fa a aquest tema (incor.)..........Ara SENTIREM les declaracions d'En Messi, pel que fa a aquest tema (cor.)
          
                   -  Parla més fort, sius plau, que no se t'escolta ..............Parla més fort, si us plau, que no se't sent 
                 
                   - A veure si dius alguna cosa, que fa estona que no t'escolto..........A veure si dius alguna cosa, que fa estona que et sento  


 Recordem-ho:   ESCOLTAR és un acte voluntari, i significa parar atenció al que es diu, en canvi SENTIR és un acte involuntari que  fem pel simple fet de tenir orelles
      Si  diem; "digues quelcom, que fa estona que no  t'escolto", estem dient: "digues quelcom, que fa estona que no em fixo o no poso atenció al que estàs dient". 
     En canvi, si diem: "digues quelcom que fa estona que no et sento" , estem dient: "...que fa estona que no m'arriba  el so de la teva veu"       3. Utilització de  MOLT / TANT / QUANT / BASTANT   en comptes de  MOLT DE / TANT DE / QUANT DE / BASTANT DE
        Per exemple:
         -Aquesta setmana ha fet  molt  fred, oi?..........Aquesta setmana ha fet molt de fred, oi? 
         -Et recordo que no fa  tant temps de les eleccions........Et  recordo que no fa tant de temps de les eleccions
        -Fa  bastant  temps  que a Anglaterra tenen les coses clares, oi?........Fa  bastant de temps que a Anglaterra tenen les coses clares, oi?  
        -Quant  temps  hem d'esperar perquè ens entenguin una mica els nostres veïns?...........Quant de   temps  hem d'esperar perquè ens entenguin una mica els nostres veïns?.

        4. Utilització de l'adjectiu GRAN  en comptes de l'adjectiu  GROS  quan aquest significa mida o volum. 
 Recordem-ho:   GRAN és un adjectiu que significa amplitud i extenció. Per exemple:  un camp de futbol gran (correcte)  ; en canvi:  vull l'ampolla gran de cervesa (incorrecte).......vull l'ampolla grossa (correcte)
                            GROS és un adjectiu que es refereix al volum que ocupa un objecte i a la mida que té. Per exemple:  un camp de blat gros  (incorrecte)......un camp de blat gran (correcte)


        5. Utilització de  COM  en comptes de  COM QUE
            Per exemple:
            - Com  hi ha polítics corruptes, no existeix una democràcia real .............Com que hi ha polítics corruptes, no existeix una democràcia real
             - Com  no m'hi fixo, ara no me'n recordo del que volia dir......... Com que  no m'hi fixo, ara no me'n recordo del que volia dir.


        6. Utilització de  ELS DOS  en comptes de  TOTS DOS
            Per exemple:
             - Hi aneu els dos, al concert?............Hi aneu tots dos, al concert?
             - A mi m'agraden  els dos, i no sé quin triar, ara............A mi m'agraden tots dos, i no sé quin triar, ara


        7. Utilització del verb   HAVER  en comptes deL verb   HAVER-HI
           Per exemple:  
             -Aleshores pot haver  moltíssima gent que no hagi pogut votar, oi.?..........Aleshores pot  haver-hi  moltíssima gent que no hagi pogut votar, oi? 
            -En el partit d'ahir   va haver  més de quatre  jugadors amb targeta........En el partit  va haver-hi   més de  quatre jugadors amb targeta

             
  
           8. Eliminació de l'article  EL/LA  o   EN/NA  a davant d'un nom de persona
              Per exemple:          
               -Jonqueras ha decidit parlar amb tots els partits...........El SenyorEl / En  Jonqueras ha decidit parlar amb tots els partits
               - Iniesta  va parlar a la roda de premsa després del partit.........L'Iniesta va  parlar a la roda de premsa després del partit
  


             9. Utilització del verb  ESTAR en comptes del verb  HAVER-HI  o del verb  SER-HI
               Per exemple:
                 -En el partit d'ahir, estaven el Messi i el Xavi...........En el partit d'ahir, hi havia el Messi i el Xavi
                 -Em sembla que estan tots, oi?.....................Em sembla que hi són tots, oi?
              -He demanat pel senyor Dalmau i m'han dit que no està..........He demanat pel senyor Dalmau i m'han dit que no hi és
            
     
                  
             .

1 comentari:

mily ha dit...

M'agrada molt el teu blog, penso que tens molta raó, cal parlar català bé, no de qualsevol manera.